Hämta Firefox

Firefox stöds inte längre på Windows 8.1 och lägre.

Ladda ner Firefox ESR (Utökad supportversion) för att använda Firefox.

Firefox stöds inte längre på macOS 10.14 och lägre.

Ladda ner Firefox ESR (Utökad supportversion) för att använda Firefox.

Firefox sekretesspolicy

Historien bakom projektet Mozilla

Projektet Mozilla grundades 1998 i samband med offentliggörandet av käll­koden till webb­läsar­sviten Netscape. Tanken var att ta tillvara den kreativa kraften hos alla tusentals programmerare på internet och inspirera till ett nyskapande utan motstycke på den dittillsvarande webbläsarmarknaden. Under det första året bidrog nya gemenskpsmedlemmar från hela världen med nya funktioner och förbättringar av befintliga funktioner och engagerade sig dessutom i förvaltningen och planeringen av själva projektet.

Genom att bilda en öppen gemenskap hade projektet Mozilla blivit större än enskilda företag. Medlemmar av gemenskapen engagerade sig och utökade omfattningen av projektets ursprungliga uppdrag — istället för att bara arbeta med Netscapes nästa webbläsare, började folk skapa en rad olika webbläsare, utvecklingsverktyg och ett stort antal andra projekt. Folk bidrog till Mozilla på olika sätt, men alla brann för att skapa fri och gratis programvara, som skulle ge människor möjligheten att välja hur de ville uppleva och använda internet.

Efter flera års utveckling gavs den första huvudversionen, Mozilla 1.0, ut 2002. Den här versionen innehöll flera förbättringar av webbläsaren, e-postklienten och andra program som ingick i programsviten, men lockade inte särskilt många användare. År 2002 använde långt över 90 % av alla internetanvändare webbläsaren Internet Explorer. Det var inte många som märkte vid den tiden, men den första versionen av Phoenix (senare döpt om till Firefox) släpptes också av Mozilla:s communitymedlemmar det året med målet att tillhandahålla bästa möjliga surfupplevelse till så många människor som möjligt.

2003 skapade projektet Mozilla stiftelsen Mozilla Foundation, en oberoende, ideell organisation med stöd från enskilda donatorer och en rad olika företag. Den nystiftade Mozilla Foundation tog över förvaltningen av den dagliga verksamheten inom projektet och tog också officiellt över rollen som förkämpe för öppenhet, nyskapande och möjligheter på internet. Stiftelsen utförde sitt uppdrag genom att ge ut programvara, såsom Firefox och Thunderbird, och genom att utöka verksamheten till nya områden, t.ex. genom att dela ut anslag för att stödja förbättringar av tillgängligheten på nätet.

Firefox 1.0 gavs ut 2004 och blev en stor framgång — på mindre än ett år laddades den ned över 100 miljoner gånger. Nya versioner av Firefox har sedan dess givits ut med jämna mellanrum och har fortsatt att slå rekord. Firefox popularitet har hjälpt till att ge användare en ökad valfrihet. Den förnyade konkurrenssituationen på marknaden har ökat takten i nyskapandet och förbättrat internet för alla.

År 2013 lanserade vi Firefox OS för att smarttelefoner ska kunna utnyttja internets fulla potential och erbjuda personlig kontroll och valfrihet till en ny generation människor på nätet.

2013 firade Mozilla dessutom 15 år. Gemenskapen har visat att kommersiella företag kan dra nytta av att samarbeta i öppen källkod-projekt och att stora produkter för slutanvändare kan produceras som programvara med öppen källkod. Fler människor än någonsin tidigare använder internet och upplever det på sitt eget språk. På det här sättet har vi tillsammans skapat en hållbar organisation, som använder marknadsmekanismer för att stödja ett allmännyttigt uppdrag, och den här modellen har använts om och om igen för att skapa öppna och transparenta samarbetsorganisationer inom vitt skilda verksamhetsområden.

Framtiden är lika full av utmaningar och möjligheter som vårt förflutna. Det finns inga garantier för att internet kommer att förbli öppet, trevligt eller säkert. Mozilla kommer fortsätta att ge människor möjligheten att göra sina röster hörda och själva få forma sina liv på nätet. Men, vi är naturligtvis inte ensamma i vår strävan. Mozillagemenskapen, tillsammans med andra öppen källkod-projekt och andra allmännyttiga organisationer, skulle inte finnas till utan alla de människor som engagerar sig och arbetar för att förverkliga våra gemensamma mål. Om du vill gå med oss och hjälpa oss i vårt uppdrag, engagera dig.

För mer information om Mozillas historia, gå till: