Hämta Firefox

Firefox stöds inte längre på Windows 8.1 och lägre.

Ladda ner Firefox ESR (Utökad supportversion) för att använda Firefox.

Firefox stöds inte längre på macOS 10.14 och lägre.

Ladda ner Firefox ESR (Utökad supportversion) för att använda Firefox.

Firefox sekretesspolicy

Mozillas manifest

Introduktion

Internet blir en allt viktigare del av våra liv.

Mozilla-projektet är en global gemenskap av människor som tror att öppenhet, nyskapande och möjligheter är nyckeln till nätets fortsatta hälsa. Vi har arbetat tillsammans sedan 1998 för att se till att internet utvecklas på ett sätt som är till nytta för alla. Vi är bäst kända för att ha skapat webbläsaren Mozilla Firefox.

Mozilla-projektet använder ett gemenskapsbaserat tillvägagångssätt för att skapa programvara i världsklass med öppen källkod och för att utveckla nya typer av gemensamma aktiviteter. Vi bygger gemenskaper av människor som är involverade i att göra internetupplevelsen bättre för oss alla.

Som ett resultat av dessa satsningar har vi destillerat fram en samling grundsatser som vi tror är kritiska för att internet ska fortsätta att gagna allmännyttan såväl som livets kommersiella aspekter. Vi beskriver dessa grundsatser nedan.

Målet med manifestet är att:

 1. Artikulera en vision om det internet som Mozillas deltagare vill att Mozilla Foundation (hädanefter "stiftelsen Mozilla") ska eftersträva;
 2. tala till människor vare sig de har en teknisk bakgrund eller inte;
 3. göra de som bidrar till Mozilla stolta över vad vi gör och motivera oss att fortsätta; samt
 4. tillhandahålla ett ramverk för andra människor att avancera denna vision av internet.

Dessa principer kommer inte att komma till liv på egen hand. Det behövs människor för att göra internet öppet och deltagande - människor som agerar som individer, arbetar tillsammans i grupper och leder andra. Mozilla Foundation har åtagit sig att främja principerna som anges i Mozilla-manifestet. Vi inbjuder andra att gå med oss och göra internet till en ännu bättre plats för alla.

Grundsatser

 1. Internet är en integrerande del i det moderna livet – en grundbult i utbildning, kommunikation, samarbete, företagande, underhållning och samhället i stort.
 2. Internet är en global, allmän resurs, som måste förbli öppen och tillgänglig.
 3. Internet måste berika enskilda människors liv.
 4. Individers säkerhet och integritet på internet är fundamental och får på inga villkor betraktas som valfri.
 5. Individer måste ha möjlighet att själva forma internet och sina egna upplevelser av det.
 6. Hur effektivt internet är som en allmän resurs beror på kompatibilitet (mellan protokoll, dataformat, innehåll), nyskapande och ett decentraliserat, världsomspännande deltagande.
 7. Fri och öppen programvara främjar utvecklingen av internet som en allmän resurs.
 8. Transparenta, gemenskapsbaserade processer främjar deltagande, ansvarstagande och förtroende.
 9. Kommersiell inblandning i utvecklingen av internet har många fördelar; en balans mellan kommersiell vinst och allmännytta är avgörande.
 10. Att förstärka de allmännyttiga aspekterna av internet är ett viktigt mål, som förtjänar tid, uppmärksamhet och engagemang.

Att föra fram Mozilla-manifestets innehåll

Det finns många sätt att föra fram grundsatserna i Mozilla-manifestet. Vi välkomnar ett brett spann av aktiviteter, och räknar med samma kreativitet som Mozilla-anhängare har visat i andra delar av projektet. Individer som inte är lika djupt involverade i Mozilla-projektet kan ge sitt stöd till manifestet på ett enkelt och mycket effektivt sätt, genom att använda Mozilla Firefox och andra produkter som förkroppsligar grundsatserna i manifestet.

Mozilla Foundation:s löfte

Mozilla Foundation lovar att stödja Mozilla-manifestet i dess aktiviteter. Specifikt kommer vi att:

 • bygga och möjliggöra teknik med öppen källkod och gemenskaper som stödjer manifestets grundsatser;
 • bygga och leverera utmärkta konsumentprodukter som stödjer manifestets grundsatser;
 • använda Mozillas tillgångar (immaterialrättsliga tillgångar, som upphovsrätt och varumärken, infrastruktur, kapital och rykte) för att internet ska förbli en öppen plattform;
 • främja modeller som skapar ekonomiskt värde till nytta för allmänheten; och
 • främja Mozilla-manifestets grundsatser i öppna diskussioner och inom internetindustrin.

Vissa stiftelseaktiviteter—för närvarande skapande, leverans och marknadsföring av konsumentprodukter—bedrivs främst genom Mozilla Foundation:s helägda dotterbolag, Mozilla Corporation.

Inbjudan

Mozilla Foundation bjuder in alla andra som stöder principerna i Mozilla-manifestet att gå med oss och hitta nya sätt att göra denna vision av internet till verklighet.