Riktlinjer för gemenskapens deltagande - Hur man rapporterar

Människor utgör kärnan i Mozilla. Vi sätter människor i första hand och gör vårt bästa för att känna igen, uppskatta och respektera mångfalden hos våra globala bidragsgivare. Projektet Mozilla välkomnar bidrag från alla som delar våra mål och vill bidra på ett hälsosamt och konstruktivt sätt i vår gemenskap.

Om du vill rapportera överträdelser av riktlinjerna för gemenskapens deltagande i Mozilla:s gemenskap klickar du på knappen "Rapportera" nedan. För mer information om hur du gör och skickar in en rapport, vänligen läs "Hur du rapporterar".

Rapportera