Manifest Mozilly

Úvod

Internet sa stáva dôležitou časťou našich životov.

Projekt Mozilla je celosvetová komunita ľudí, ktorí veria, že otvorenosť, inovácia a príležitosť sú kľúčom k zlepšujúcemu sa prostrediu na internete. Pracujeme spolu od roku 1998, aby sme si boli istí, že internet sa vyvíja cestou, ktorá vyhovuje všetkým. Sme známi vytvorením webového prehliadača Mozilla Firefox.

Projekt Mozilla využíva metódy založené na ľuďoch k vytvoreniu celosvetového softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a snaží sa vytvoriť nové prvky spolupráce. Združujeme komunity ľudí, ktorí sa snažia vylepšiť internet po každej stránke a pre všetkých.

Ako výsledok týchto snáh sme vytvorili zoznam zásad, o ktorých si myslíme, že sa stavajú kritickými pre používanie internetu, aby sa ďalej vyvíjal cestou verejného dobra a zlepšoval komerčné aspekty života. Tieto zásady sú uvedené nižšie.

Znenie Manifestu je nasledujúce:

 1. komunikovať vízie internetu, ktoré by podľa prispievateľov Mozilly mala nadácia Mozilla plniť
 2. hovoriť s ľuďmi, či už majú alebo nemajú technické zázemie
 3. urobiť prispievateľov do Mozilly pyšných na to, čo robíme a motivovať ich, aby pokračovali
 4. vytvoriť štruktúru pre ostatných ľudí, aby rozšírili našu víziu o internete

Tieto zásady nezačnú fungovať samé od seba. Ľudia potrebujú mať otvorený internet a byť jeho súčasťou - ľudia pôsobiaci ako jednotlivci pracujú spoločne v skupinách a vedú ďalších. Nadácia Mozilla sa snaží rozšíriť zásady, ktoré sú zakotvené v Mozilla Manifeste. Pozývame ostatných, aby sa k nám pridali a spravili z internetu lepšie miesto pre každého.

Zásady

 1. Internet je integrálnou súčasťou moderného života - kľúčovým komponentom pri vzdelávaní, komunikácii, spolupráci, obchode, zábave a spoločnosti ako takej.
 2. Internet je verejný celosvetový zdroj informácií, ktorý musí zostať otvorený a prístupný.
 3. Internet musí obohatiť život každého ľudského jedinca.
 4. Bezpečnosť a súkromie týchto jedincov na internete sú dôležité a nemôžu byť brané na ľahkú váhu.
 5. Jedinci musia mať možnosť kreovať internet a ich vlastné skúsenosti na internete.
 6. Efektívnosť Internetu ako verejného zdroja informácií závisí od kooperácie (protokoly, formát údajov, obsah), inovácií a decentralizácie celosvetových prispievateľov.
 7. Slobodný a otvorený softvérový zdroj napomáha rozvoju internetu ako verejného zdroja.
 8. Transparentné na spoločnosti založené procesy napomáhajú rozvoju participácie, zodpovednosti a dôvere.
 9. Komerčné zásahy do procesu vývoja internetu prinášajú mnohé výhody, ale rovnováha medzi komerčným profitom a verejným prospechom je rozhodujúca.
 10. Nárast dôležitosti verejných záujmov na internete je dôležitým prvkom náročným na čas, záujem a zodpovednosť.

Rozšírenie Mozilla Manifestu

Sú rozličné spôsoby ako rozšíriť/zlepšiť zásady Mozilla Manifestu. Vítame široký záber aktivít a očakávame určitú kreativitu, ktorú prispievatelia do Mozilly preukázali v ostaných častiach projektu. Pre jednotlivcov, ktorí nie sú zainteresovaní v projekte Mozilla, existuje veľmi jednoduchá a efektívna cesta ako podporiť manifest a to používaním prehliadača Mozilla Firefox a iných produktov, ktoré súhlasia so zásadami Manifestu.

Záväzky nadácie Mozilla

Nadácia Mozilla sa zaväzuje podporovať Mozilla Manifest v jeho aktivitách. Špecificky budeme:

 • budovať a sprístupňovať technológie s otvoreným zdrojovým kódom a komunity, ktoré podporujú zásady Manifestu
 • budovať a rozširovať produkty, ktoré podporujú zásady Manifestu
 • využívať aktíva Mozilla (intelektuálne vlastníctvo ako napríklad copyright a ochranné známky, infraštruktúru, fondy a reputáciu) k udržaniu internetu pre každého
 • podporovať modely na vytváranie ekonomických hodnôt pre verejné dobro
 • podporovať zásady Mozilla Manifestu vo verejných rozpravách a medzi internetovou komunitou

Niektoré aktivity Nadácie - aktuálne vývoj, doručenie a podpora produktov - sú riadené hlavne cez nadáciu Mozilla, ktorá je plne podporovaná spoločnosťou Mozilla.

Pozvánka

Nadácia Mozilla pozýva všetkých, čo podporujú zásady Mozilla Manifestu, aby sa k nej pridali a aby sme spolu našli nové spôsoby ako tieto vízie premeniť na realitu.