Stiahnuť Firefox

Firefox už nie je podporovaný na Windows 8.1 a nižších.

Ak chcete používať Firefox, stiahnite si Firefox ESR (vydanie s rozšírenou podporou).

Firefox už nie je podporovaný na macOS 10.14 a nižších.

Ak chcete používať Firefox, stiahnite si Firefox ESR (vydanie s rozšírenou podporou).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Firefoxu

Manifest Mozilly

Úvod

Internet sa stáva dôležitou časťou našich životov.

Projekt Mozilla je celosvetová komunita ľudí, ktorí veria, že otvorenosť, inovácia a príležitosť sú kľúčom k zlepšujúcemu sa prostrediu na internete. Pracujeme spolu od roku 1998, aby sme si boli istí, že internet sa vyvíja cestou, ktorá vyhovuje všetkým. Sme známi vytvorením webového prehliadača Mozilla Firefox.

Projekt Mozilla využíva metódy založené na ľuďoch k vytvoreniu celosvetového softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a snaží sa vytvoriť nové prvky spolupráce. Združujeme komunity ľudí, ktorí sa snažia vylepšiť internet po každej stránke a pre všetkých.

Ako výsledok týchto snáh sme vytvorili zoznam zásad, o ktorých si myslíme, že sa stavajú kritickými pre používanie internetu, aby sa ďalej vyvíjal cestou verejného dobra a zlepšoval komerčné aspekty života. Tieto zásady sú uvedené nižšie.

Ciele manifestu sú nasledujúce:

 1. komunikovať vízie internetu, ktoré by podľa spolupracovníkov Mozilly mala Mozilla Foundation plniť
 2. hovoriť s ľuďmi, či už majú alebo nemajú technické zázemie
 3. urobiť prispievateľov do Mozilly pyšných na to, čo robíme a motivovať ich, aby pokračovali
 4. vytvoriť štruktúru pre ostatných ľudí, aby rozšírili našu víziu o internete

Tieto zásady nezačnú fungovať samé od seba. Ľudia potrebujú mať otvorený internet a byť jeho súčasťou - ľudia pôsobiaci ako jednotlivci pracujú spoločne v skupinách a vedú ďalších. Mozilla Foundation sa snaží rozšíriť zásady, ktoré sú zakotvené v Manifeste Mozilly. Pozývame ostatných, aby sa k nám pridali a spravili z internetu lepšie miesto pre každého.

Zásady

 1. Internet je neoddeliteľnou súčasťou moderného života - kľúčovým prvkom pri vzdelávaní, komunikácii, spolupráci, obchode, zábave a spoločnosti ako takej.
 2. Internet je verejný celosvetový zdroj informácií, ktorý musí zostať otvorený a prístupný.
 3. Internet musí obohatiť život každého ľudského jedinca.
 4. Bezpečnosť a súkromie jedincov na internete sú dôležité a nemôžu byť brané na ľahkú váhu.
 5. Jedinci musia mať možnosť kreovať internet a ich vlastné skúsenosti na internete.
 6. Efektívnosť Internetu ako verejného zdroja informácií závisí od kooperácie (protokoly, formát údajov, obsah), inovácií a decentralizácie celosvetových prispievateľov.
 7. Slobodný a otvorený softvérový zdroj napomáha rozvoju internetu ako verejného zdroja.
 8. Transparentné na spoločnosti založené procesy napomáhajú rozvoju participácie, zodpovednosti a dôvere.
 9. Komerčné zásahy do procesu vývoja internetu prinášajú mnohé výhody, ale rovnováha medzi komerčným profitom a verejným prospechom je rozhodujúca.
 10. Nárast dôležitosti verejných záujmov na internete je dôležitým prvkom náročným na čas, záujem a zodpovednosť.

Presadzovanie Manifestu Mozilly

Sú rozličné spôsoby ako presadzovať zásady Manifestu Mozilly. Vítame široký záber aktivít a očakávame určitú kreativitu, ktorú prispievatelia do Mozilly preukázali v ostatných častiach projektu. Pre jednotlivcov, ktorí nie sú zainteresovaní v projekte Mozilla, existuje veľmi jednoduchá a efektívna cesta ako podporiť manifest a to používaním prehliadača Mozilla Firefox a iných produktov, ktoré súhlasia so zásadami Manifestu.

Záväzky Mozilla Foundation

Mozilla Foundation sa zaväzuje podporovať manifest Mozilly v jeho aktivitách. Konkrétne budeme:

 • budovať a podporovať technológie s otvoreným zdrojovým kódom a komunity, ktoré podporujú zásady manifestu;
 • budovať a vylepšovať produkty, ktoré podporujú zásady manifestu,
 • využívať aktíva Mozilla (intelektuálne vlastníctvo ako napríklad copyright a ochranné známky, infraštruktúru, fondy a reputáciu) k udržaniu internetu pre každého
 • podporovať modely na vytváranie ekonomických hodnôt pre verejné dobro
 • podporovať zásady manifestu Mozilly vo verejných rozpravách a medzi internetovou komunitou.

Niektoré aktivity Nadácie - aktuálne vývoj, doručenie a podpora produktov - sú riadené hlavne cez Mozilla Corporation, ktorá je úplne vo vlastníctve Mozilla Foundation.

Pozvánka

Mozilla Foundation pozýva všetkých, ktorí podporujú zásady manifestu Mozilly, aby sa pridali a aby hľadali spolu s nami našli nové spôsoby ako túto víziu premeniť na realitu.