Stiahnuť Firefox

Firefox už nie je podporovaný na Windows 8.1 a nižších.

Ak chcete používať Firefox, stiahnite si Firefox ESR (vydanie s rozšírenou podporou).

Firefox už nie je podporovaný na macOS 10.14 a nižších.

Ak chcete používať Firefox, stiahnite si Firefox ESR (vydanie s rozšírenou podporou).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Firefoxu

História projektu Mozilla

Projekt Mozilla vznikol v roku 1998 spolu s vydaním sady otvoreného zdrojového kódu prehliadača Netscape. Bol určený na využitie tvorivej sily tisícov programátorov na internete a ako palivo bezprecedentných úrovní inovácie na trhu prehliadačov. V rámci prvého roku, členovia novej komunity z celého sveta prispievali k novej funkcionalite, vylepšovali existujúce funkcie a zaangažovali sa v manažmente a plánovaní samotného projektu.

Vytvorením otvorenej komunity sa projekt Mozilla stal väčším ako akákoľvek iná spoločnosť. Členovia komunity sa zapojili a rozšírili rozsah pôvodného poslania projektu — namiesto toho, aby pracovali len na ďalšej verzii prehliadača Netscape, začali ľudia vytvárať rôzne prehliadače, vývojárske nástroje a sadu ďalších projektov. Ľudia prispievali do Mozilly rôznymi spôsobmi, ale každý bol nadšený z vytvárania voľného softvéru, ktorý by umožnil ľuďom mať možnosť voľby v tom, ako zažívajú internet.

Po niekoľkých rokoch vývoja bola v roku 2002 vydaná Mozilla 1.0, prvá významná verzia. Táto verzia uviedla veľa vylepšení do prehliadača, e‑mailového klienta a ďalších aplikácií zahrnutých v sade programov, ale nevyužívalo ich veľa ľudí. V roku 2002 viac ako 90% internetových používateľov používalo pri prehliadaní webu Internet Explorer. V tej dobe si to nevšimlo veľa ľudí, ale prvá verzia Phoenixu (neskoršie premenovaná na Firefox) bola v tom roku tiež vydaná členmi komunity Mozilla s cieľom poskytnutia najlepšej možnej skúsenosti z prehliadania pre čo najširšie množstvo ľudí.

V roku 2003 vytvoril projekt Mozilla nadáciu Mozilla Foundation, nezávislú neziskovú organizáciu podporovanú individuálnymi darcami a rozličnými organizáciami. Nová Mozilla Foundation pokračovala v úlohe riadenia každodennej prevádzky projektu a oficiálne tiež prevzala úlohu propagácie otvorenosti, inovácie a príležitosti na internete. Toto pokračovalo vydávaním softvéru, ako je Firefox a Thunderbird, a expanziou do nových oblastí, ako je poskytovanie grantov na podporu vylepšení prístupnosti na webe.

Firefox 1.0 bol vydaný v roku 2004 a získal veľký úspech — za menej ako rok bol stiahnutý a nainštalovaný viac ako 100 milión krát. Od tej doby vychádzajú pravidelne nové verzie Firefoxu, ktoré stanovujú nové a nové rekordy. Popularita Firefoxu pomohla používateľom opäť získať možnosť voľby. Obnovená konkurenčná súťaž zrýchlila inovácie a zdokonalila internet pre každého.

V roku 2013 sme spustili Firefox OS, aby sa uvoľnil web na smartfónoch na plný výkon a tiež pre opätovné ponúknutie plnej kontroly a možnosti voľby novej generácii ľudí prichádzajúcich online.

V roku 2013 Mozilla tiež oslavuje svoje 15-te výročie. Komunita tiež ukázala, že súkromné spoločnosti môžu profitovať spoluprácou v open source projektoch a že veľké produkty pre koncových zákazníkov môžu byť vytvárané ako open source softvér. Viac ľudí ako kedykoľvek predtým používa internet a používajú ho vo svojom vlastnom jazyku. Bola vytvorená podporná organizácia, ktorá používa trhové mechanizmy pre napomáhanie poslania verejného prospechu a tento model bol opätovne použitý inými na vytvorenie otvorených, transparentných a spolupracujúcich organizácií v širokej škále oblastí.

Budúcnosť je plná výziev a príležitostí rovnajúcich sa tým z našej minulosti. Neexistuje žiada záruka, že internet zostane otvorený alebo príjemný alebo bezpečný. Mozilla bude pokračovať v poskytovaní príležitosti pre ľudí, aby ich hlasy boli vypočuté a aby formovali ich vlastné online životy. Samozrejme, v tomto snažení nie sme sami. Komunita Mozilly spolu s ďalšími open source projektmi a inými všeobecne prospešnými organizáciami existujú len vďaka ľuďom, ktorí sú zaangažovaní v pretváraní našich spoločných cieľov na realitu. Ak sa k nám chcete pridať v našom poslaní, pozrite sa, ako sa môžete zapojiť.

Ďalšie informácie o histórii Mozilly: