Váš systém nemusí spĺňať požiadavky pre Firefox. Môžete však skúsiť niektorú z nasledujúcich verzii:

Váš systém nespĺňa požiadavky na spustenie prehliadača Firefox.

Váš systém nespĺňa požiadavky na spustenie prehliadača Firefox.

Pri inštalácií Firefoxu postupujte, prosím, podľa týchto inštrukcií.

Súkromie vo Firefoxe

História projektu Mozilla

Projekt Mozilla vznikol v roku 1998 spolu s vydaním sady otvoreného zdrojového kódu prehliadača Netscape. Bol určený na využitie tvorivej sily tisícov programátorov na internete a ako palivo bezprecedentných úrovní inovácie na trhu prehliadačov. V rámci prvého roku, členovia novej komunity z celého sveta prispievali k novej funkcionalite, vylepšovali existujúce funkcie a zaangažovali sa v manažmente a plánovaní samotného projektu.

Vytvorením otvorenej komunity sa projekt Mozilla stal väčším ako akákoľvek iná spoločnosť. Členovia komunity sa zapojili a rozšírili rozsah pôvodného poslania projektu — namiesto toho, aby pracovali len na ďalšej verzii prehliadača Netscape, začali ľudia vytvárať rôzne prehliadače, vývojárske nástroje a sadu ďalších projektov. Ľudia prispievali do Mozilly rôznymi spôsobmi, ale každý bol nadšený z vytvárania voľného softvéru, ktorý by umožnil ľuďom mať možnosť voľby v tom, ako zažívajú internet.

Po niekoľkých rokoch vývoja bola v roku 2002 vydaná Mozilla 1.0, prvá významná verzia. Táto verzia uviedla veľa vylepšení do prehliadača, e-mailového klienta a ďalších aplikácií zahrnutých v sade programov, ale nevyužívalo ich veľa ľudí. V roku 2002 viac ako 90% internetových používateľov prehliadalo web s Internet Explorerom. V tej dobe si to nevšimlo veľa ľudí, ale prvá verzia Phoenixu (neskoršie premenovaná na Firefox) bola v tom roku tiež vydaná členmi komunity Mozilla s cieľom poskytnutia najlepšej možnej skúsenosti z prehliadania pre čo najširšie množstvo ľudí.

V roku 2003 vytvoril projekt Mozilla nadáciu Mozilla, nezávislú neziskovú organizáciu podporovanú individuálnymi darcami a rozličnými organizáciami. Nová nadácia Mozilla pokračovala v úlohe riadenia každodennej prevádzky projektu a oficiálne tiež prevzala úlohu propagácie otvorenosti, inovácie a príležitosti na internete. Toto pokračovalo vydávaním softvéru, ako je Firefox a Thunderbird, a expanziou do nových oblastí, ako je poskytovanie grantov na podporu vylepšení prístupnosti na webe.

Firefox 1.0 bol vydaný v roku 2004 a získal veľký úspech — za menej ako rok bol prevzatý a nainštalovaný viac ako 100 milión krát. Od tej doby vychádzajú pravidelne nové verzie Firefoxu, ktoré stanovujú nové a nové rekordy. Popularita Firefoxu pomohla používateľom opäť získať možnosť voľby. Obnovená konkurenčná súťaž zrýchlila inovácie a zdokonalila internet pre každého.

V roku 2013 sme spustili Firefox OS, aby sa uvoľnil web na smartfónoch na plný výkon a tiež pre opätovné ponúknutie plnej kontroly a možnosti voľby novej generácii ľudí prichádzajúcich online.

V roku 2013 Mozilla tiež oslavuje svoje 15-te výročie. Komunita tiež ukázala, že súkromné spoločnosti môžu profitovať spoluprácou v open source projektoch a že veľké produkty pre koncových zákazníkov môžu byť vytvárané ako open source softvér. Viac ľudí ako kedykoľvek predtým používa internet a používajú ho vo svojom vlastnom jazyku. Bola vytvorená podporná organizácia, ktorá používa trhové mechanizmy pre napomáhanie poslania verejného prospechu a tento model bol opätovne použitý inými na vytvorenie otvorených, transparentných a spolupracujúcich organizácií v širokej škále oblastí.

Budúcnosť je plná výziev a príležitostí rovnajúcich sa tým z našej minulosti. Neexistuje žiada záruka, že internet zostane otvorený alebo príjemný alebo bezpečný. Mozilla bude pokračovať v poskytovaní príležitosti pre ľudí, aby ich hlasy boli vypočuté a aby formovali ich vlastné online životy. Samozrejme, v tomto snažení nie sme sami. Komunita Mozilly spolu s ďalšími open source projektmi a inými všeobecne prospešnými organizáciami existujú len vďaka ľuďom, ktorí sú zaangažovaní v pretváraní našich spoločných cieľov na realitu. Ak sa k nám chcete pridať v našom poslaní, pozrite sa, ako sa môžete zapojiť.

Ďalšie informácie o histórii Mozilly: