Stiahnuť Firefox

Firefox už nie je podporovaný na Windows 8.1 a nižších.

Ak chcete používať Firefox, stiahnite si Firefox ESR (vydanie s rozšírenou podporou).

Firefox už nie je podporovaný na macOS 10.14 a nižších.

Ak chcete používať Firefox, stiahnite si Firefox ESR (vydanie s rozšírenou podporou).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Firefoxu

Právne informácie

Osobitné poďakovanie patrí vám všetkým, ktorí pomáhate nahlasovať zneužívanie ochranných známok Mozilly, zúčastňujete sa fór o riadení, poskytujete spätnú väzbu na naše lokalizácie a právne podmienky a prispievate svojimi schopnosťami k úspechu projektu Mozilla.

Podmienky používania

Súkromie a ochranné známky

Oznámenia o softvéri na stiahnutie