Manifest Mozilly

Toto sú zásady, ktoré riadia naše poslanie pre propagáciu otvorenosti, inovácií a príležitostí na webe.

Našich 10 zásad

01 Internet je integrálnou súčasťou moderného života - kľúčovým komponentom pri vzdelávaní, komunikácii, spolupráci, obchode, zábave a spoločnosti ako takej.

02 Internet je verejný celosvetový zdroj informácií, ktorý musí zostať otvorený a prístupný.

Naučte sa

Nemusíte mať dôvod pre otvorenie. Musíte mať dôvod pre neotvorenie.

Johnathan Nightingale, viceprezident Firefoxu

03 Internet musí obohatiť život každého ľudského jedinca.

04 Bezpečnosť a súkromie týchto jedincov na internete sú dôležité a nemôžu byť brané na ľahkú váhu.

05 Jedinci musia mať schopnosť utvárať internet a ich vlastné zážitky na ňom.

06 Efektívnosť Internetu ako verejného zdroja informácií závisí od kooperácie (protokoly, formát údajov, obsah), inovácií a decentralizácie celosvetových prispievateľov.

07 Slobodný a otvorený softvérový zdroj napomáha rozvoju internetu ako verejného zdroja.

08 Transparentné na spoločnosti založené procesy napomáhajú rozvoju participácie, zodpovednosti a dôvere.

09 Komerčné zásahy do procesu vývoja internetu prinášajú mnohé výhody, ale rovnováha medzi komerčným profitom a verejným prospechom je rozhodujúca.

10 Nárast dôležitosti verejných záujmov na internete je dôležitým prvkom náročným na čas, záujem a zodpovednosť.

Povedzte svojim priateľom

Viac informácií o…