Stiahnuť Firefox

Firefox už nie je podporovaný na Windows 8.1 a nižších.

Ak chcete používať Firefox, stiahnite si Firefox ESR (vydanie s rozšírenou podporou).

Firefox už nie je podporovaný na macOS 10.14 a nižších.

Ak chcete používať Firefox, stiahnite si Firefox ESR (vydanie s rozšírenou podporou).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Firefoxu

Doplnený manifest Mozilly

Záväzok pre zdravý internet

Otvorený a slobodný internet je najsilnejším prostriedkom pre komunikáciu a spoluprácu, aký sme kedy videli. Stelesňuje naše najväčšie nádeje v ľudský pokrok. Otvára nové možnosti vzdelávania, budovania zdieľanej predstavy o ľudskosti a riešenia naliehavých problémov, ktorým čelia ľudia na celom svete.

V priebehu tohto desaťročia sme mohli vidieť dôkazy toho, aký je internet dôležitý. Taktiež sme videli silu internetu použitého na rozdelenie spoločnosti, podnecovanie násilia, šírenie nenávisti a manipulovanie faktov a skutočností. Naučili sme sa, že musíme s internetom pracovať, aby obsahoval viac ľudskosti.

 1. Sme oddaní internetu, ktorý spája všetkých ľudí na Zemi - kde demografické predpoklady neobmedzujú prístup k internetu a k príležitostiam, ktoré sú s ním spojené.
 2. Sme oddaní internetu, ktorý podporuje civilizovanú diskusiu, ľudskú dôstojnosť a možnosť vyjadriť sa.
 3. Sme oddaní internetu, ktorý povznáša kritické myslenie, konštruktívnu debatu, zdieľanie vedomostí a overiteľnosť faktov.
 4. Sme oddaní internetu, ktorý prehlbuje spoluprácu medzi rozličnými komunitami a okruhmi ľudí, ktorí majú spoločný cieľ a prospešný cieľ.

Našich 10 zásad

 1. Zásada 1

  Internet je neoddeliteľnou súčasťou moderného života - kľúčovým prvkom pri vzdelávaní, komunikácii, spolupráci, obchode, zábave a spoločnosti ako takej.

 2. Zásada 2

  Internet je verejný celosvetový zdroj informácií, ktorý musí zostať otvorený a prístupný.

 3. Zásada 3

  Internet musí obohatiť život každého ľudského jedinca.

 4. Zásada 4

  Bezpečnosť a súkromie týchto jedincov na internete sú dôležité a nemôžu byť brané na ľahkú váhu.

 5. Zásada 5

  Jedinci musia mať schopnosť tvoriť internet a v rámci neho svoje vlastné zážitky.

 6. Zásada 6

  Efektívnosť internetu ako verejného zdroja informácií závisí od kooperácie (protokoly, formát údajov, obsah), inovácií a decentralizovanej celosvetovej spolupráce.

 7. Zásada 7

  Slobodný a otvorený softvérový zdroj napomáha rozvoju internetu ako verejného zdroja.

 8. Zásada 8

  Transparentné na spoločnosti založené procesy napomáhajú rozvoju participácie, zodpovednosti a dôvere.

 9. Zásada 9

  Komerčné zásahy do procesu vývoja internetu prinášajú mnohé výhody, ale rovnováha medzi komerčným profitom a verejným prospechom je rozhodujúca.

 10. Zásada 10

  Posilňovanie aspektu verejného záujmu na internete je dôležitým prvkom náročným na čas, pozornosť a zodpovednosť.