Manifest Mozilly

Našich 10 zásad

01 Internet je integrálnou súčasťou moderného života - kľúčovým komponentom pri vzdelávaní, komunikácii, spolupráci, obchode, zábave a spoločnosti ako takej.

Ďalšie informácie

02 Internet je verejný celosvetový zdroj informácií, ktorý musí zostať otvorený a prístupný.

Ďalšie informácie

03 Internet musí obohatiť život každého ľudského jedinca.

Ďalšie informácie

04 Bezpečnosť a súkromie týchto jedincov na internete sú dôležité a nemôžu byť brané na ľahkú váhu.

Ďalšie informácie

05 Jedinci musia mať schopnosť utvárať internet a ich vlastné zážitky na ňom.

Ďalšie informácie

06 Efektívnosť Internetu ako verejného zdroja informácií závisí od kooperácie (protokoly, formát údajov, obsah), inovácií a decentralizácie celosvetových prispievateľov.

Ďalšie informácie

07 Slobodný a otvorený softvérový zdroj napomáha rozvoju internetu ako verejného zdroja.

Ďalšie informácie

08 Transparentné na spoločnosti založené procesy napomáhajú rozvoju participácie, zodpovednosti a dôvere.

Ďalšie informácie

09 Komerčné zásahy do procesu vývoja internetu prinášajú mnohé výhody, ale rovnováha medzi komerčným profitom a verejným prospechom je rozhodujúca.

Ďalšie informácie

10 Nárast dôležitosti verejných záujmov na internete je dôležitým prvkom náročným na čas, záujem a zodpovednosť.

Ďalšie informácie