Doplnený manifest Mozilly

Záväzok pre zdravý internet

Otvorený a slobodný internet je najsilnejším prostriedkom pre komunikáciu a spoluprácu, aký sme kedy videli. Stelesňuje naše najväčšie nádeje v ľudský pokrok. Otvára nové možnosti vzdelávania, budovania zdieľanej predstavy o ľudskosti a riešenia naliehavých problémov, ktorým čelia ľudia na celom svete.

V priebehu tohto desaťročia sme mohli vidieť dôkazy toho, aký je internet dôležitý. Taktiež sme videli silu internetu použitého na rozdelenie spoločnosti, podnecovanie násilia, šírenie nenávisti a manipulovanie faktov a skutočností. Naučili sme sa, že musíme s internetom pracovať, aby obsahoval viac ľudskosti.

  1. Sme oddaní internetu, ktorý spája všetkých ľudí na Zemi - kde demografické predpoklady neobmedzujú prístup k internetu a k príležitostiam, ktoré sú s ním spojené.
  2. Sme oddaní internetu, ktorý podporuje civilizovanú diskusiu, ľudskú dôstojnosť a možnosť vyjadriť sa.
  3. Sme oddaní internetu, ktorý povznáša kritické myslenie, konštruktívnu debatu, zdieľanie vedomostí a overiteľnosť faktov.
  4. Sme oddaní internetu, ktorý prehlbuje spoluprácu medzi rozličnými komunitami a okruhmi ľudí, ktorí majú spoločný cieľ a prospešný cieľ.

Našich 10 zásad

Zásada 1 Internet je neoddeliteľnou súčasťou moderného života - kľúčovým prvkom pri vzdelávaní, komunikácii, spolupráci, obchode, zábave a spoločnosti ako takej.

Ďalšie informácie

Zásada 2 Internet je verejný celosvetový zdroj informácií, ktorý musí zostať otvorený a prístupný.

Ďalšie informácie

Zásada 3 Internet musí obohatiť život každého ľudského jedinca.

Ďalšie informácie

Zásada 4 Bezpečnosť a súkromie týchto jedincov na internete sú dôležité a nemôžu byť brané na ľahkú váhu.

Ďalšie informácie

Zásada 5 Jedinci musia mať schopnosť tvoriť internet a v rámci neho svoje vlastné zážitky.

Ďalšie informácie

Zásada 6 Efektívnosť internetu ako verejného zdroja informácií závisí od kooperácie (protokoly, formát údajov, obsah), inovácií a decentralizovanej celosvetovej spolupráce.

Ďalšie informácie

Zásada 7 Slobodný a otvorený softvérový zdroj napomáha rozvoju internetu ako verejného zdroja.

Ďalšie informácie

Zásada 8 Transparentné na spoločnosti založené procesy napomáhajú rozvoju participácie, zodpovednosti a dôvere.

Ďalšie informácie

Zásada 9 Komerčné zásahy do procesu vývoja internetu prinášajú mnohé výhody, ale rovnováha medzi komerčným profitom a verejným prospechom je rozhodujúca.

Ďalšie informácie

Zásada 10 Posilňovanie aspektu verejného záujmu na internete je dôležitým prvkom náročným na čas, pozornosť a zodpovednosť.

Ďalšie informácie