Utwórz konto, zaloguj się i zsynchronizuj swoje dane.

Konto Firefoksa daje łatwy dostęp do wszystkich Twoich zakładek, haseł, otwartych kart (i nie tylko) — wszędzie tam, gdzie używasz Firefoksa.

Już zalogowano, można rozpocząć synchronizację.