Usługi subskrypcji Mozilla | Warunki korzystania z usługi

Wersja 2.0, obowiązuje od 5 lutego 2024 r.

Mozilla Corporation oferuje różne usługi mające na celu poprawę prywatności i bezpieczeństwa użytkownika w Internecie, w tym Mozilla VPN i Firefox Relay („Usługi”).

Mozilla VPN to wirtualna sieć prywatna obsługiwana we współpracy z firmą Mullvad. Zapewnia ona prywatność ruchu internetowego przed dostawcą usług internetowych, szyfrując go i kierując przez sieci naszych partnerów. Zastępuje ona również rzeczywisty adres IP użytkownika, aby zachować prywatność tego adresu IP przed innymi podmiotami, takimi jak odwiedzane przez użytkownika strony internetowe.

Firefox Relay pozwala zachować bezpieczeństwo i prywatność podstawowego adresu e-mail i numeru telefonu, tworząc maski dla adresu e-mail i numeru telefonu użytkownika, które umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, połączeń i SMS-ów bez ujawniania rzeczywistych danych kontaktowych użytkownika.

Mozilla Monitor może prowadzić monitorowanie, aby sprawdzać, czy którekolwiek z Twoich kont padło ofiarą znanych naruszeń bezpieczeństwa danych. Zobacz dokument Regulamin usługi Mozilla Monitor i ochrona prywatności.

Mozilla Monitor wykonuje skanowanie, aby sprawdzić, czy hasła, numery telefonów lub inne dane osobowe użytkownika zostały ujawnione w wyniku znanego naruszenia danych, i pomaga podjąć kroki w celu usunięcia danych z brokerów danych.

Należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki korzystania z usługi, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika.

Subskrypcja usług Mozilla

Potrzebne będzie konto Mozilla

Do korzystania z Usług wymagane jest posiadanie konta Mozilla. Aby utworzyć konto Mozilla, należy zaakceptować Warunki korzystania z usługi i Zasady prywatności dotyczące konta Mozilla.

Prywatność użytkownika

Zasady prywatności usług subskrypcji Mozilla wyjaśniają, jakie informacje są wysyłane podczas korzystania z Usług oraz jak są one traktowane i udostępniane.

Mozilla jest organizacją globalną, a komputery nasze i usługodawców mogą znajdować się w różnych krajach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że informacje użytkownika mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika, a w kraju tym mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju użytkownika. Udzielając nam informacji, użytkownik wyraża zgodę na tego rodzaju przekazywanie danych.

Płatność użytkownika

Płatność. Oferujemy Usługi jako automatycznie odnawiane usługi subskrypcyjne. Rejestrując się, użytkownik upoważnia nas do obciążenia podanej przez siebie metody płatności opłatami za subskrypcję za pierwszy okres korzystania z Usług, w których użytkownik się rejestruje. Plan użytkownika odnawia się automatycznie na koniec każdego okresu, a użytkownik upoważnia nas do pobierania opłat za subskrypcję w każdym okresie. Jeśli użytkownik przestanie płacić, natychmiast zawiesimy jego konto, a po 2 miesiącach niepłacenia możemy je usunąć.

Zasady zwrotu kosztów w ciągu 30 dni. Przy pierwszej subskrypcji Usług za pośrednictwem witryny firma Mozilla, jeśli użytkownik zrezygnuje z konta w ciągu pierwszych 30 dni, może zażądać zwrotu pieniędzy, a Mozilla zwróci pieniądze za pierwszy okres subskrypcji. Ta oferta obowiązuje tylko przy pierwszej subskrypcji. Stanowi to dodatek do praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów konsumenckich obowiązujących w danym kraju.

Zakup w sklepie z aplikacjami Apple lub Google. Jeśli subskrypcja została zakupiona poprzez zakup w aplikacji w sklepie Apple App Store lub Google Play, płatność podlega warunkom sklepu z aplikacjami. Wszelkie zapytania dotyczące rozliczeń i zwrotów za takie zakupy należy kierować odpowiednio do firmy Apple lub Google.

Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie

Subskrypcję Usług można anulować w dowolnym momencie. Można to zrobić, klikając łącze „Anuluj subskrypcję” w dowolnej wysłanej przez nas wiadomości e-mail dotyczącej Usług lub przechodząc do sekcji Subskrypcje i płatności na swoim koncie Mozilla i klikając opcję „Anuluj”. Jeśli użytkownik zdecyduje się na anulowanie, automatyczne odnawianie zostanie zatrzymane, nie będziemy pobierać opłat za żadne przyszłe okresy płatności, a użytkownik straci dostęp do Usług z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Mozilla VPN

Oferujemy usługę Mozilla VPN tylko jako płatną usługę subskrypcji.

Użytkownik musi się kwalifikować

Aby pobrać aplikację Mozilla VPN i korzystać z Usługi, użytkownik musi znajdować się w kraju, w którym Usługa jest dostępna. Obecnie usługa jest dostępna w Austrii, Belgii, Bułgarii, Kanadzie, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, Malezji, na Malcie, w Holandii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Wymagane uprawnienia w celu świadczenia usługi Mozilla VPN

Mozilla VPN to wirtualna sieć prywatna obsługiwana we współpracy z firmą Mullvad. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działa usługa, można zobaczyć kod źródłowy programu VPN firmy Mozilla.

Korzystanie z Usługi przez użytkownika. Jeśli użytkownik posiada aktualną, płatną subskrypcję Mozilla VPN, Mozilla zezwala użytkownikowi na korzystanie z Mozilla VPN zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi. To pozwolenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może przekazywać, udzielać sublicencji, odsprzedawać ani wykorzystywać usługi do celów komercyjnych.

Użytkownik udziela firmom Mozilla i Mullvad wszelkich praw niezbędnych do korzystania z Usługi, w tym do przetwarzania danych, które użytkownik przesyła do usługi Mozilla VPN lub do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem usługi Mozilla VPN. Więcej informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych przez firmy Mozilla i Mullvad znajduje się w Zasadach prywatności usług subskrypcji Mozilla.

Limit liczby urządzeń. Gdy subskrypcja jest aktywna, użytkownik może połączyć z usługą Mozilla VPN maksymalnie 5 urządzeń.

Licencja użytkownika na korzystanie z oprogramowania. Oprogramowanie Mozilla VPN jest udostępniane użytkownikowi na warunkach różnych licencji open source, w tym Licencji publicznej firmy Mozilla.

Firefox Relay

Oferujemy usługę Firefox Relay jako usługę bezpłatną lub płatną subskrypcję. Usługa maskowania numerów telefonów jest świadczona w ramach współpracy z Twilio.

Użytkownik musi się kwalifikować

Aby korzystać z płatnej subskrypcji, użytkownik musi znajdować się w kraju, w którym usługa Firefox Relay jest dostępna.

 • Obecnie usługa maskowania numerów telefonów jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
 • Usługa maskowania adresów e-mail jest dostępna w Austrii, Belgii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Malezji, Holandii, Nowej Zelandii, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Wymagane uprawnienia w celu świadczenia usługi Firefox Relay

Korzystanie z usługi Relay. Jeśli użytkownik posiada aktualną, płatną subskrypcję Firefox Relay, Mozilla zezwala użytkownikowi na korzystanie z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi. To pozwolenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może przekazywać, udzielać sublicencji, odsprzedawać ani wykorzystywać usługi Firefox Relay do celów komercyjnych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłaną Zawartość i wynikające z tego konsekwencje.

Użytkownik udziela firmom Mozilla i Twilio wszelkich praw niezbędnych do obsługi usługi Firefox Relay, w tym przetwarzania adresu e-mail i numeru telefonu użytkownika, a także wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowych wysyłanych do i z utworzonych przez użytkownika masek. W przypadku, gdy wiadomość e-mail nie może zostać dostarczona do użytkownika, zachowamy ją na naszych serwerach i usuniemy po jej dostarczeniu (w żadnym wypadku nie będziemy jej przechowywać dłużej niż trzy dni).

Przechowujemy rejestr numerów telefonów, z którymi użytkownik kontaktował się za pośrednictwem usługi Relay, aby wyświetlać rejestry połączeń i wiadomości tekstowych, wysyłać odpowiedzi tekstowe i blokować numery telefonów. Mozilla ustawiła usługę Twilio tak, aby usuwała swoje zapisy wiadomości tekstowych wysyłanych i odbieranych przez użytkownika za pośrednictwem usługi Firefox Relay po 7 dniach. Nie monitorujemy ani nie przechowujemy treści połączeń telefonicznych, które użytkownik wykonuje za pośrednictwem usługi Firefox Relay.

Nie czytamy ani nie przechowujemy treści wiadomości e-mail użytkownika dłużej niż jest to konieczne do ich dostarczenia. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji blokowania promocyjnych wiadomości e-mail, Usługa sprawdzi nagłówki wiadomości e-mail w celu ustalenia, czy wiadomość e-mail powinna zostać zablokowana.

Ograniczenia i personalizacja. W ramach bezpłatnej usługi można utworzyć do 5 losowych masek adresów e-mail, ale nie można utworzyć żadnych masek numerów telefonów. W ramach płatnej subskrypcji można utworzyć jedną maskę numeru telefonu i nieograniczoną liczbę masek adresów e-mail. Ponadto dostępna jest możliwość utworzenia niestandardowej subdomeny dla swoich masek adresów e-mail.

Usługa Firefox Relay zapewnia do 50 minut rozmów telefonicznych i do 75 wiadomości SMS (w tym wysłanych i odebranych) miesięcznie. Wszelkie dalsze wiadomości tekstowe będą usuwane, a połączenia telefoniczne nie będą realizowane. Usługa Firefox Relay nie obsługuje wiadomości MMS. Użytkownik może zostać obciążony normalnymi stawkami operatora za minuty połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowe.

Po wybraniu maski numeru telefonu nie można jej zmienić. Ponieważ można wybrać tylko jedną maskę numeru telefonu, użytkownik może odpowiedzieć tylko na ostatnią otrzymaną wiadomość tekstową. Usługa Firefox Relay nie obsługuje wysyłania wiadomości tekstowych innych niż odpowiedź na ostatnią otrzymaną wiadomość tekstową.

Usługa Firefox Relay będzie wysyłać tylko załączniki o wielkości do 10 megabajtów. Większe wiadomości e-mail są usuwane.

Aby dowiedzieć się więcej na temat działania Firefox Relay i danych przetwarzanych przez firmy Mozilla i Twilio, zobacz kod źródłowy firmy Mozilla oraz Zasady prywatności usług subskrypcji Mozilla.

Mozilla Monitor

Oferujemy usługę Mozilla Relay jako usługę bezpłatną lub płatną subskrypcję. Bezpłatna usługa powiadamiania o naruszeniu danych jest wynikiem współpracy z Have I Been Pwned („HIBP”). Usługa automatycznego usuwania danych polega na współpracy z OneRep w celu usunięcia danych osobowych opublikowanych w publicznie dostępnych katalogach internetowych i innych agregatorach informacji o osobach fizycznych („Witryny brokerów danych”).

Użytkownik musi się kwalifikować

Bezpłatna usługa powiadamiania o naruszeniu danych jest dostępna na całym świecie. Obecnie usługa automatycznego usuwania danych u brokerów jest dostępna tylko dla użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych.

Wymagane uprawnienia w celu świadczenia usługi Mozilla Monitor

Korzystanie z usługi Monitor. Jeśli użytkownik posiada aktualną, płatną subskrypcję Mozilla Monitor, Mozilla zezwala użytkownikowi na korzystanie z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi. To pozwolenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może przekazywać, udzielać sublicencji, odsprzedawać ani wykorzystywać usługi Mozilla Monitor do celów komercyjnych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłaną Zawartość i wynikające z tego konsekwencje.

Użytkownik udziela Mozilli, OneRep i HIBP wszelkich praw niezbędnych do świadczenia usługi Mozilla Monitor, w tym prawa do:

 • wykorzystywania informacji przekazanych nam przez użytkownika, w tym danych osobowych, w celu świadczenia Usług;
 • skanowania publicznie znanych naruszeń ochrony danych w odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam w tym celu przez użytkownika;
 • kontaktowania się ze stronami trzecimi, w tym z witrynami brokerów danych, które publikują informacje o użytkowniku;
 • tworzenia kont online w witrynach brokerów danych w imieniu użytkownika wyłącznie w celu świadczenia mu Usług (np. gdy wymagane jest założenie konta w witrynie brokera danych w celu wysłania żądania rezygnacji lub podjęcia innych działań w celu usunięcia informacji o użytkowniku);
 • podejmowania działań opisanych powyżej w imieniu użytkownika.

Użytkownik akceptuje i zapewnia firmę Mozilla, że: * wszystkie podane przez użytkownika informacje będą dokładne i zgodne z prawdą; * użytkownik nie będzie używał ani podawał oszukańczych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji; * użytkownik nie będzie podszywał się pod żadną osobę ani fałszywie przedstawiał swojej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą; * Korzystanie z Usług przez użytkownika będzie zgodne z Warunkami korzystania firmy Mozilla. * Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w celu naruszania czyichkolwiek praw lub łamania jakichkolwiek przepisów prawa.

Należy pamiętać, że obsługa żądań rezygnacji przez witryny brokerów danych może potrwać do 2 miesięcy od otrzymania przez nas kompletnych informacji wymaganych do świadczenia Usług.

Ograniczenia. Użytkownik rozumie, że wyniki Usług są bezpośrednio skorelowane z terminowością i kompletnością informacji przekazywanych nam przez użytkownika. Mimo że operatorzy usługi Mozilla Monitor i witryny Have I Been Pwned dokładają wszelkich starań, aby zapewnić aktualność danych, nie ma gwarancji, że którekolwiek z tych źródeł będzie dysponować kompletnymi lub aktualnymi informacjami dotyczącymi wszystkich publicznych wycieków danych.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Mozilla nie kontroluje brokerów danych i dlatego nie może zagwarantować, że będą oni honorować żądania usunięcia danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania i danych przetwarzanych przez firmy Mozilla, HIBP, i OneRep, zobacz Zasady prywatności usług subskrypcji Mozilla.

Inne ważne informacje

Opinie i sugestie użytkownika. Jeśli użytkownik przekaże firmie Mozilla jakiekolwiek pomysły, sugestie lub opinie na temat Usług, przyzna firmie Mozilla zezwolenie na ich bezpłatne wykorzystanie bez żadnych dodatkowych zobowiązań.

Własność intelektualna firmy Mozilla. Ani firma Mozilla, ani jej licencjodawcy nie nadają użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej dotyczących Usług poza jednoznacznie wskazanymi w niniejszych Warunkach. Niniejsze Warunki nie pozwalają na przykład na korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych ani innych cech charakterystycznych marek należących do firmy Mozilla lub jej licencjodawców.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z Usługi

 • Użytkownik zgadza się również używać Usług zgodnie z Warunkami korzystania firmy Mozilla.
 • Użytkownik zapewnia firmę Mozilla, że nie będzie korzystał z Usług w celu naruszania czyichkolwiek praw lub łamania jakichkolwiek przepisów prawa.
 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się, że Mozilla nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za niemożność korzystania z Usług, jakiekolwiek ograniczenia Usług ani za jakiekolwiek roszczenia wynikające z niniejszych warunków. Mozilla w szczególności zrzeka się odpowiedzialności za: pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub przykładowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z utratą wartości firmy, przestojem w pracy, utratą zysków, utratą danych lub nieprawidłowym działaniem komputera. Jakakolwiek odpowiedzialność firmy Mozilla wynikająca z niniejszej umowy jest ograniczona do 500 dolarów.
 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się zwolnić firmę Mozilla z wszelkiej odpowiedzialności lub roszczeń, które wynikają z jego udziału w Usługach.
 • Mozilla zapewnia Usługi w stanie „jak są”. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Mozilla w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji prawnych lub rękojmi, takich jak „przydatność handlowa”, „przydatność do określonego celu” i „nienaruszalność”, oraz gwarancji wynikających z przebiegu transakcji, użytkowania lub handlu.
 • Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa wynikające z przepisów obowiązujących w danym kraju. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi nie ma na celu naruszenia tych praw, jeśli mają one zastosowanie.

Aktualizacja lub zakończenie obowiązywania niniejszych Warunków

 • Mozilla może zaktualizować niniejsze Warunki. Od czasu do czasu Mozilla może zaktualizować niniejsze Warunki. Zaktualizowane Warunki opublikujemy online. Dalsze korzystanie z Usług przez użytkownika będzie traktowane jako akceptacja takich zmian. Na górze tej strony umieścimy datę wejścia w życie, aby było jasne, kiedy dokonaliśmy ostatniej aktualizacji.

 • Rozwiązanie. Niniejsze Warunki obowiązują do momentu, w którym użytkownik lub Mozilla zdecydują się je wypowiedzieć. Użytkownik może w każdej chwili i z dowolnego powodu wypowiedzieć Warunki przez zaprzestanie korzystania z Usług i anulowanie subskrypcji. Mozilla może w dowolnym momencie zawiesić lub zakończyć dostęp dowolnego użytkownika do Usług z dowolnej przyczyny, łącznie z zakończeniem świadczenia Usług. Jeśli zdecydujemy się zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika, podejmiemy próbę powiadomienia go przy użyciu adresu e-mail powiązanego z kontem użytkownika lub kiedy następnym raz podejmie próbę uzyskania dostępu do konta.

Jeśli zakończymy dostęp użytkownika do Usług bez podania przyczyny, użytkownik będzie miał nadal dostęp do Usług w bieżącym okresie rozliczeniowym lub zwrócimy opłatę za bieżący miesiąc. Zastrzegamy sobie jednak prawo do natychmiastowego zakończenia korzystania z Usługi przez użytkownika, jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że naruszył on Warunki korzystania z usługi lub w inny sposób naruszył niniejsze Warunki.

Wybór prawa. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo stanu Kalifornia, z wyjątkiem występujących konfliktów z prawem stanu Kalifornia. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszą angielską wersją umowy a jej tłumaczeniem, obowiązuje niniejsza wersja angielska.

Kontakt z firmą Mozilla

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com