O prawach użytkownika

Mozilla Firefox to wolne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym stworzone przez społeczność tysięcy ludzi z całego świata. Jest kilka zagadnień związanych z tym programem, o których należy wiedzieć:

 • Firefox został udostępniony użytkownikowi na warunkach licencji Mozilla Public License. Oznacza to, że możesz go używać, kopiować i rozpowszechniać. Możesz także modyfikować kod źródłowy Firefoksa, by dostosować go do swoich potrzeb. Licencja MPL (Mozilla Public License) daje także prawo do rozpowszechniania zmodyfikowanych wersji.
 • Nie otrzymujesz żadnych licencji ani praw do znaków towarowych Mozilla Foundation i innych podmiotów, w tym w szczególności do nazwy i logotypu Firefox. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
 • Niektóre funkcje Firefoksa, takie jak zgłaszanie awarii, umożliwiają przesyłanie opinii do Mozilli. Przesyłając takie opinie, wyrażasz zgodę na używanie przez Mozillę przesłanych opinii do celów ulepszenia jej produktów, publikowania tych opinii na stronach internetowych i do ich rozpowszechniania.
 • Informacje o tym, jak wykorzystujemy dane osobiste i opinie przesłane do Mozilli przez Firefoksa zostały przedstawione w Zasadach ochrony prywatności Firefoksa.
 • Niektóre funkcje Firefoksa umożliwiają korzystanie z internetowych usług informacyjnych, jednakże nie możemy zagwarantować ich stuprocentowej dokładności ani bezbłędności. Szczegółowe informacje, w tym opis wyłączenia tych usług, można znaleźć poniżej w warunkach korzystania z tych usług.

Usługi informacyjne WWW programu Mozilla Firefox

Mozilla Firefox wykorzystuje usługi informacyjne WWW, zwane dalej „usługami”, aby udostępniać do użytku niektóre funkcje programu Firefox na zasadach przedstawionych poniżej.

 1. Mozilla i jej współpracownicy, licencjodawcy i partnerzy pracują, by dostarczyć najwłaściwszych i najbardziej aktualnych usług. Jednakże nie możemy zagwarantować, że udostępnione przez te usługi informacje będą bezbłędne i kompletne. Na przykład, niektóre niebezpieczne witryny mogą nie zostać zidentyfikowane przez usługę „Bezpieczne przeglądanie”, a niektóre bezpieczne strony mogą być przez nią błędnie oznaczone jako niebezpieczne. Ponadto zlokalizowane położenia wyznaczone przez naszych dostawców usług są tylko szacunkowe – ani my, ani nasi dostawcy usług nie jesteśmy w stanie zagwarantować dokładności dostarczonych danych lokalizacyjnych.
 2. Mozilla może przerwać lub zmienić funkcjonowanie usług według własnego uznania.
 3. Możesz korzystać z tych usług za pomocą wersji Firefoksa, w której zostały one zaimplementowane i masz wszelkie niezbędne do tego prawa. Mozilla i licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie inne prawa związane z usługami. Zasady te nie mają na celu ograniczenia żadnych praw gwarantowanych w ramach licencji dla oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym mających zastosowanie do Firefoksa, jak i analogicznych wersji jego kodu źródłowego.
 4. Usługi dostarczane są w stanie, „w jakim są”. Mozilla, współtwórcy, licencjodawcy i dystrybutorzy nie udzielają żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych a w szczególności, że usługi te spełniają Twoje oczekiwania. Ponosisz zatem całkowite ryzyko w kwestii wyboru usług odpowiednich dla twoich celów, jak też w kwestii ich jakości i wydajności. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na takie wyłączenie lub ograniczenie domniemanych gwarancji, tak więc to zaprzeczenie może nie obowiązywać.
 5. Z wyjątkiem wymogów prawnych, Mozilla, wspótwórcy, licencjodawcy ani dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody - pośrednie, wyjątkowe, przypadkowe, będące skutkiem czegoś, karne, moralne, czy wyjątkowe szkody wynikłe z lub w jakikolwiek sposób powiązane z korzystaniem z Firefoksa i usług. Zgodnie z tymi zasadami łączna odpowiedzialność nie może przekroczyć wartości 500 (pięciuset) dolarów amerykańskich. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na takie wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód, tak więc to wyłączenie i ograniczenie może nie obowiązywać.
 6. Mozilla może co jakiś czas aktualizować niniejsze warunki. Warunki te nie mogą być zmieniane ani anulowane, o ile Mozilla nie wyrazi na to pisemnej zgody.
 7. Niniejsze warunki powinny być rozpatrywane zgodnie z prawem stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone Ameryki), z wyłączeniem konfliktu postanowień prawnych. Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za nieprawidłową lub niewykonalną, pozostałe części pozostaną w mocy. W przypadku różnic między przetłumaczoną wersją niniejszych warunków a oryginalną angielską wersją językową, obowiązujące są postanowienia angielskiej wersji językowej.

Jeśli nie chcesz korzystać z tych usług lub nie akceptujesz poniższych zasad, możesz wyłączyć daną funkcję lub usługę. Instrukcje, jak wyłączyć konkretną funkcję lub usługę można znaleźć poniżej. Inne funkcje i usługi można wyłączyć w preferencjach programu.

„Bezpieczne przeglądanie”: Nie zaleca się wyłączania tej funkcji, ponieważ wówczas podczas próby otworzenia niebezpiecznej witryny nie będzie emitowane stosowne ostrzeżenie. Aby wyłączyć tę funkcję całkowicie:

 • Otwórz opcje programu
 • Przejdź do sekcji Bezpieczeństwo
 • Usuń zaznaczenie opcji „Blokowanie niebezpiecznych i podejrzanych treści”
 • Funkcja „Bezpieczne przeglądanie” zostanie wówczas wyłączona

Udostępnianie witrynom położenia geograficznego: ta funkcja przesyła dane tylko za zgodą użytkownika. Bez wyrażenia zgody żadne informacje o położeniu nie są przesyłane. Aby całkowicie wyłączyć tę funkcję:

W pasku adresu wprowadź about:config * W polu filtru wpisz: „geo.enabled” * Kliknij dwukrotnie opcję „geo.enabled” * Udostępnianie witrynom położenia geograficznego zostanie wyłączone