Zgłaszanie naruszenia praw autorskich lub znaków towarowych

Powiadomienia o prawach autorskich

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub agentem właściciela i uważasz, że treść dostępna za pośrednictwem jednej lub więcej usług firmy Mozilla narusza jedno lub więcej Twoich praw autorskich, należy wysłać nam wiadomość e-mail/list/faks z powiadomieniem zawierającym poniższe informacje („Powiadomienie DMCA” - Ustawa Digital Millennium Copyright Act).

Jak przesłać Powiadomienie DMCA?

Powiadomienie DMCA musi zawierać wszystkie poniższe informacje:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 2. Identyfikacja dzieł chronionych prawem autorskim, które według Ciebie zostały naruszone;
 3. Opis charakteru i lokalizacji dzieł, co do których twierdzisz, że naruszają prawa autorskie, z wystarczającą ilością szczegółów, abyśmy mogli je zlokalizować (na przykład adresy URL, pod którymi znajdują się dzieła);
 4. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, pod którymi możemy się z Tobą skontaktować;
 5. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz
 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w Powiadomieniu DMCA są dokładne, oraz, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Gdzie przesłać Powiadomienie DMCA?

Najszybciej można zgłosić podejrzenie naruszenia zasad, przesyłając ten formularz. Jeśli wolisz, możesz wysłać e-mail na adres dmcanotice@mozilla.com. Możesz także wysłać zawiadomienie:

Mozilla
Attn: Mozilla’s Designated DMCA Agent
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105

Numer telefonu wyznaczonego agenta firmy Mozilla to +1 650-903-0800.

Co się stanie po wysłaniu Powiadomienia DMCA?

Jeśli Powiadomienie jest zgodne z wymogami ustawy DMCA, usuniemy treści, które rzekomo naruszają prawo, lub uniemożliwimy dostęp do nich. Podejmiemy w dobrej wierze próbę powiadomienia domniemanego sprawcy naruszenia o usunięciu, wraz z kopią Twojego Powiadomienia DMCA. Możemy również wysłać kopię Powiadomienia DMCA do firmy Lumen lub opublikować na naszej stronie wiki.

Uwaga: Możesz ponieść odpowiedzialność za szkody, w tym koszty i honoraria prawników, jeśli w Powiadomieniu DMCA znajdują się pewne istotne nieprawdziwe informacje. Skonsultuj się z prawnikiem przed przesłaniem Powiadomienia DMCA, jeśli nie masz pewności, czy Twoje prawa autorskie zostały naruszone.

Co się stanie po otrzymaniu przez Ciebie Powiadomienia DMCA?

Jeśli uważasz, że Twoje treści zostały usunięte przez pomyłkę, możesz złożyć kontrpowiadomienie z poniższymi informacjami („Kontrpowiadomienie DMCA”).

Uwaga: Możesz ponieść odpowiedzialność za szkody, w tym koszty i honoraria prawników, jeśli w Kontrpowiadomieniu DMCA znajdują się pewne istotne nieprawdziwe informacje. Skonsultuj się z prawnikiem przed przesłaniem Kontrpowiadomienia DMCA, jeśli nie masz pewności, czy Twój materiał został usunięty przez pomyłkę.

Mozilla stosuje politykę rozwiązywania umów z osobami wielokrotnie naruszającymi prawo. Jeśli Twoje konto otrzyma wiele skarg dotyczących praw autorskich, możemy je zamknąć.

Jak przesłać Kontrpowiadomienie DMCA?

Kontrpowiadomienie DMCA musi zawierać wszystkie poniższe informacje:

 1. Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
 2. Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany, oraz lokalizacja, w której materiał pojawił się przed jego usunięciem lub zablokowaniem dostępu do niego (opis z Powiadomienia DMCA jest akceptowalny);
 3. Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że w dobrej wierze uważasz, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub zablokowany;
 4. Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu; oraz
 5. Oświadczenie, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się Twój adres lub, jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym może znajdować się Mozilla, oraz że przyjmiesz doręczenie procesu od osoby, która dostarczyła Powiadomienie DMCA lub jej przedstawiciela.

Co się stanie po wysłaniu Kontrpowiadomienia DMCA?

Po otrzymaniu ważnego Kontrpowiadomienia niezwłocznie prześlemy jego kopię osobie, która złożyła oryginalne Powiadomienie DMCA. Jeśli w ciągu 10 dni roboczych nie otrzymamy powiadomienia, że osoba, która złożyła zawiadomienie DMCA, ubiega się o nakaz sądowy w celu zapobieżenia naruszeniu przedmiotowych treści, przywrócimy lub ponownie umożliwimy dostęp do treści, które zostały usunięte.

Powiadomienia o znakach towarowych

Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego lub agentem właściciela i uważasz, że treść dostępna za pośrednictwem jednej lub więcej naszych usług narusza jedno lub więcej Twoich znaków towarowych, należy wysłać nam powiadomienie zawierające informacje wymagane dla Powiadomienia DMCA, jak opisano powyżej. Uznajemy to za „Powiadomienie o znaku towarowym” i będziemy rozpatrywać zgłoszenia naruszeń znaków towarowych w Powiadomieniach o znakach towarowych podobnie do procesu opisanego powyżej dla naruszeń praw autorskich.