Warunki użytkowania

Usług firmy Mozilla nie wolno używać w celu:

 • Prowadzenia nielegalnych działań ani naruszania obowiązującego prawa na inne sposoby.
 • Grożenia ani nękania innych osób, naruszania ich prawa do prywatności; wysyłania niezamówionych wiadomości ani przechwytywania, monitorowania lub modyfikowania wiadomości przeznaczonych dla innych osób.
 • Naruszania zasad uczestnictwa w społeczności Mozilla (patrz https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/)
 • Szkodzenia użytkownikom, np. przy użyciu wirusów, oprogramowania szpiegującego lub szkodliwych programów, robaków internetowych, koni trojańskich, bomb zegarowych ani innych szkodliwych kodów lub instrukcji.
  • Zbierania danych osobowych, w tym m.in. nazw kont i adresów e-mail.
 • Podejmowania działań zakłócających działanie usług lub produktów firmy Mozilla (lub powiązanych z nimi serwerów i sieci).
 • Reprodukowania, powielania, kopiowania, sprzedaży lub odsprzedaży usług lub produktów firmy Mozilla, bez względu na cel.
 • Naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub praw własności intelektualnej innych osób.
 • Przesyłania, pobierania, transmitowania, wyświetlania lub udostępniania treści, które:
  • są niedozwolone lub promują niedozwolone działania;
  • są nieodpowiednie, np. stanowią materiały wulgarne lub pornograficzne, obrazowo przedstawiające seksualność lub przemoc lub zawierają obrazy, które wiążą się z wykorzystywaniem dzieci lub ich krzywdzeniem;
  • naruszają czyjekolwiek prawa, w tym prawa własności intelektualnej, inne prawa własności lub prawo do prywatności i ochrony dóbr osobistych;
  • są zwodnicze, mylące, fałszywe lub mają na celu phishing lub inne metody kradzieży tożsamości;
  • mają na celu promocję hazardu;
  • reklamują nielegalne lub podlegające restrykcjom produkty i usługi lub zachęcają do ich używania.
  • poniżają, ośmieszają, zachęcają do przemocy lub dyskryminacji osób lub grup z uwagi na ich wiek, płeć, rasę, przynależność etniczną, narodowość, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, lokalizację geograficzną lub przynależność do innej, prawnie chronionej kategorii, lub stanowi tzw. mowę nienawiści;
  • wprowadzają użytkownika w błąd, skłaniając go do podjęcia decyzji o dowolnym zakupie.

Niniejsza lista ma charakter poglądowy, nie jest ostateczna i może być aktualizowana.

Mozilla zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zawieszania użytkowników, naruszających w mniemaniu firmy te warunki lub obowiązujące warunki korzystania z odnośnych produktów.