Firefox ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Firefox Monitor

ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਾਟਾ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

Firefox ਬਰਾਊਜ਼ਰ

2000+ ਡਾਟਾ ਟਰੈਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਲਵੋ। ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰੇਕ Firefox ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵੇਖੋ

Mozilla VPN

ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਫ਼ ਕਰੋ, ਸਟਰੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ।

Mozilla VPN ਲਵੋ

Pocket

ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਖੋਜੋ — ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਤ ਲਵੋ।

Pocket ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ

Firefox Relay

ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਈਮੇਲ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

Firefox Relay ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Firefox Focus

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ