Systemet ditt oppfyller kanskje ikke kravene for Firefox, men du kan prøve en av disse versjonene:

Systemet ditt tilfredsstiller ikke kravet for å kjøre Firefox.

Systemet ditt tilfredsstiller ikke kravet for å kjøre Firefox.

Følg denne veiledningen for å installere Firefox.

Firefox personvern

Prinsipper for datapersonvern

De følgende fem prinsippene er hentede fra Mozilla Manifesto og forteller om hvordan vi:

 • utvikler produktene og tjenestene våre
 • behandler brukerdata som vi samler inn
 • velger og samspiller med partnere
 • former den offentlige strategien vår og kampanjearbeid
 1. Ingen overraskelser

  Bruker og deler informasjon på en måte som er transparent og gagner brukeren.

 2. Brukerkontroll

  Utvikler produkt og fremmer den beste praksisen som gjør at brukerne har kontroll over egne data og opplevelser på nettet.

 3. Avgrenset data

  Samler inn det vi trenger, avidentifiserer hvor vi kan og sletter det når de ikke lenger trengs.

 4. Fornuftige innstillinger

  Formet med en gjennomtenkt balanse mellom sikkerhet og brukeropplevelse.

 5. Forsvar i dybden

  Opprettholder flerlags sikkerhetskontroll og praksis, hvorav mange er offentlig verifiserbare.