Forsikre deg om at du er beskyttet, hver gang du går på nettet

Takk for at du bruker den nyeste Firefox-nettleseren. Når du velger Firefox, støtter du et bedre nett for deg og alle andre. Ta nå neste trinn for å beskytte deg selv.

  • Velg automatisk personvern

    Internett fortsetter å finne nye måter å tappe personlige data på. Firefox er den eneste nettleseren som har som oppgave å finne nye måter å beskytte deg på.

  • Velg frihet på alle enheter

    Firefox er raskt og trygt på Windows, iOS, Android, Linux… og på tvers av dem alle. Vi har ingen interesse i å låse deg inne eller å tilbakestille preferansene dine.

  • Velg virksomhetsuavhengighet

    Firefox er den eneste store uavhengige nettleseren. Chrome, Edge og Brave er alle bygget med kode fra Google, verdens største annonsenettverk.