အချက်အလက်ကိုယ်ရေးကာကွယ်မှု အခြေခံနိယာမများ

အောက်ပါ အခြေခံနိယာမ ငါးချက်သည် Mozilla Manifesto မှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်ပုံကို

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုပြီး တီထွင်ဖန်တီးပါ
 • ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ခံနေသော အသုံးပြုသူဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို စီမံခန့်ခွဲပါ
 • အကျိုးတူစီးပွားဖက်များကို ရွေးချယ်ပြီး အပြန်အလှန် ဆောင်ရွက်ပါ
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ အများဆိုင်မူဝါဒနှင့် ထောက်ခံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ပုံဖော်ပါ
 1. အံ့ဩစရာ မရှိပါ

  ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး အသုံးပြုသူအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် နည်းလမ်းအားဖြင့် အချက်အလက်များကို မျှဝေအသုံးပြုပါ။

 2. အသုံးပြုသူဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု

  ထုတ်ကုန်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ပါ။ အသုံးပြုသူများထံ ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များနှင့် အွန်လိုင်း အတွေ့အကြုံများကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးသည့် နည်းလမ်းမှန် ကျင့်သုံးမှုများကို အားပေးပါ။

 3. ကန့်သတ်ထားသော အချက်အလက်

  လိုအပ်သည့်အချက်အလက်ကို ကောက်ခံပါမည်။ မည်သူ့ထံမှ ရသည်ဆိုတာကို မဖော်ပြပါ။ မလိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားပါမည်။

 4. သတိပြုလွယ်နိုင်သည့် အပြင်အဆင်များ

  ဘေးကင်းမှုနှင့် အသုံးပြုသူဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံကို အလေးပေးထားသည့်မျှခြေအတွက် ပုံစံပြုထားပါသည်။

 5. အနက်ရှိုင်းဆုံးသော ကာကွယ်မှု

  အလွှာအဆင့်ဆင့် လုံခြုံရေး ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ဆောင်ရွက်မှုများကို ပုံစံမပျက် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အများစုသည် လူသိရှင်ကြား အတည်ပြုနိုင်သည်။