မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း Chrome မှ Firefox သို့ပြောင်းပါ

Switching to Firefox is fast, easy and risk-free. Firefox imports your bookmarks, autofills, passwords and preferences from Chrome.

  1. Chrome မှဘာယူရမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။
  2. ကျန်ရှိတာ Firefox ကိုပေးလုပ်ပါ။
  3. သင့်အတွက် ဆက်တင်ချထားသော လျင်မြန်သော ဝဘ်ကို ခံစားပါ။

Firefoxကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ — မြန်မာဘာသာ

သင်၏ စနစ်သည် Firefox ကို အတွက် လိုအပ်သော အချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ သို့သော် ဒီဗားရှင်းများထဲမှ တစ်ခုခုဖြင့် စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။:

Firefoxကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ — မြန်မာဘာသာ

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ အသိပေးချက်