မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း Chrome မှ Firefox သို့ပြောင်းပါ

Switching to Firefox is fast, easy and risk-free. Firefox imports your bookmarks, autofills, passwords and preferences from Chrome.

  1. Chrome မှဘာယူရမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။
  2. ကျန်ရှိတာ Firefox ကိုပေးလုပ်ပါ။
  3. သင့်အတွက် ဆက်တင်ချထားသော လျင်မြန်သော ဝဘ်ကို ခံစားပါ။

Firefoxကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ — မြန်မာဘာသာ

သင်၏ စနစ်သည် Firefox ကို အတွက် လိုအပ်သော အချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ သို့သော် ဒီဗားရှင်းများထဲမှ တစ်ခုခုဖြင့် စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။:

Firefoxကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ — မြန်မာဘာသာ

Firefox ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ အသိပေးချက်