မှတ်ပုံတင်၊ ဝင်ရောက်၊ တစ်ပြေးညီဖြစ်စေပါ။

မီးမြေခွေးအကောင့် ဖန်တီးထားလျှင် မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုသည့် နေရာတိုင်းတွင် သင့် စာမှတ်များ၊ စကားဝှက်များ၊ ဖွင့်ထားသောတပ်ဗ်များနှင့် အခြား— စသည်တို့ကို ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။

ဝင်ရောက်ပြီးပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် Sync ကို အသုံးပြုရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။