យើង​កំពុង​បង្កើត​អ៊ីនធឺណិត​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ

បេសកកម្ម​របស់​យើង​​ដើម្បី​ជំរុញ​ភាព​បើក​ចំហ, ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត & ឱកាស​នៅ​លើ​បណ្ដាញ។

នៅ​ Mozilla យើង​គឺ​ជា​សហគមន៍​​អ្នក​បច្ចេកវិទ្យា​ អ្នក​គិត និង​អ្នក​ស្ថាបនា​សកល​មួយ​​ដែល​ធ្វើ​ការ​រួមគ្នា​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ជីវិត និង​អាច​ចូល​ដំណើរការ​បាន​ ដូច្នេះ​​មនុស្ស​នៅ​ពាសពេញ​ពិភពលោក​អាច​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​​អំពី​អ្នក​ចូលរួម​ចំណែក និង​អ្នក​បង្កើត​បណ្ដាញ។ យើង​ជឿជាក់​សកម្មភាព​នេះ​ជា​ការ​សហការ​ឆ្លងកាត់​តាមរយៈ​វេទិកា​បើក​ទូលាយ​ដើម្បី​បង្កើន និង​រួបរួម​គ្នា​ក្នុង​ពេល​អនាគត។

អាន សេចក្ដី​ប្រកាស Mozilla ដើម្បី​សិក្សា​បន្ថែម​ពី​តម្លៃ និង​គោលការណ៍​ណែនាំ​ការ​ស្វែងរក​បេសកកម្ម​របស់​ពួក​យើង។

មើល​វីដេអូ​ខាងលើ​ដើម្បី​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​​តើ​យើង​ជា​អ្នក​ណា, តើ​យើង​មក​ពី​ណា ហើយ​យើង​កំពុង​បង្កើត​បណ្ដាញ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​សម្រាប់​អ្នក​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច។
 • ចូលរួម​

  ឱកាស​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ផ្សេង​គ្នា

 • ប្រវត្តិ

  តើ​អ្នក​មក​ពី​ទីណា ហើយ​អ្នក​​មក​ដល់​ទីនេះ​ដោយ​របៀប​ណា

 • វេទិកា

  ប្រធានបទ​រួម​មាន​ការ​គាំទ្រ, ផលិតផល និង​បច្ចេកវិទ្យា

 • ការ​គ្រប់គ្រង

  រចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​ពួក​យើង, ស្ថាប័ន, និង​សហគមន៍ broader Mozilla