• Tabaḍnit - tugar yal tasertit

    Tudert-ik ala kečč i teɛna. Deg Linux, Firefox yessewḥal inagan n tuqqna i k-yeṭṭafaṛen.
  • 2x d arurad ugar

    Arured, ih, maca s tɣellist. Firefox d arura ugar n snat n tikkal daɣen itett 30% n tkatut ddaw n wayen itett Chrome.
  • Aɣbalu yeldin

    Wali ddaw n tduli. Am Linux, timahilin n Firefox d aɣbalu yeldin.