Mozilla Adatvédelmi Szabályzat

Mit értünk „személyes adat” alatt?

Számunkra a „személyes adat” olyan adatot jelent, amely Önt azonosítja, így például ilyennek tekintjük a nevét, e-mail címét vagy más hasonló, azonosítást lehetővé tevő információt.

Bármely olyan adat, amely nem felel meg az előbbi kritériumnak, nem személyes adat.

Amennyiben személyes adatait olyan adatokkal együtt tároljuk, amelyek nem minősülnek személyes adatnak, a két adat kombinációját személyes adatnak fogjuk tekinteni. Ha valamennyi személyes adatot töröljük egy adatállományból, akkor a megmaradt adatok nem tekinthetők személyes adatnak.

Hogyan jutunk Önnel kapcsolatos személyes adat birtokába?

Személyes adatait akkor szerezhetjük meg, amikor:

  • azokat Ön közvetlenül juttatja el hozzánk (pl. amikor azt választja, hogy hibajelentéseket küld nekünk);
  • azokat a termékeinken és szolgáltatásainkon keresztül gyűjtjük (például amikor ellenőrizzük, hogy az Ön Firefox verziója a legfrissebb verzió-e);
  • valaki más adja át az Önre vonatkozó személyes adatot (például a Thunderbird az Ön e-mail fiókjának elkészítésekor az Ön e-mail szolgáltatójával működik együtt);
  • személyre szabott szolgáltatást próbálunk nyújtani Önnek a saját döntése szerint velünk megosztott információk alapján (például amikor az Ön IP címét arra használjuk, hogy néhány szolgáltatásunk esetén a nyelvi beállításokat személyre szabjuk).

Milyen célokra használjuk személyes adatait?

Amikor Ön információkat oszt meg velünk, azokat mindig arra használjuk fel, amire Ön engedélyt adott. Általában az információi segítségével biztosítjuk és fejlesztjük termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön számára.

EU, EGT és svájci felhasználók: további információ itt.

Mikor továbbítjuk személyes adatait másoknak?

  • Amikor Ön az adattovábbításhoz hozzájárult.
  • Adatfeldolgozás céljára vagy azért, hogy termékeket és szolgáltatásokat jutassunk el Önhöz, de csak akkor, ha a személyes adatokat így megkapó személyek szerződésben vállalják, hogy az adatokat kizárólag a Mozilla által jóváhagyott módokon fogják feldolgozni.
  • Amikor a nyitottság iránti küldetésünket teljesítjük. Bizonyos esetekben adatokat teszünk közzé annak érdekében, hogy termékeinket jobbá tegyük és előmozdítsuk a nyitott internetet, de ilyen esetben az adatokat anonimizáljuk, és az adatokat úgy próbáljuk közzétenni, hogy minimalizáljuk annak a kockázatát, hogy Ön a közzétett adatok alapján újra azonosítható legyen.
  • Amikor jogszabály kötelez minket erre. Betartjuk a jogszabályi kötelezettségeket minden olyan esetben, amikor egy hatóság vagy egy bíróság egy eljárással összefüggésben Önre vonatkozó adatot kér. Amennyiben az Ön személyes adatainak átadása iránt megkeresést kapunk, úgy erről Önt értesítjük, kivéve, ha jogszabály ezt megtiltja számunkra. Ilyen megkeresések esetén személyes adatait csak akkor adjuk át, ha jóhiszeműen arra a jutottunk, hogy jogszabály minket erre kötelez. Jelen szabályzat egyetlen rendelkezésének sem célja az, hogy korlátozza az Ön védekezési lehetőségét vagy kifogását egy harmadik személynek az Ön személyes adatainak kiadása iránti kérelmével szemben.
  • Amikor úgy gondoljuk, hogy arra szükség van az Önt vagy mást fenyegető veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében. Kizárólag abban az esetben adjuk át ilyen módon személyes adatait, ha jóhiszeműen arra a jutottunk, hogy arra szükség van az Ön, más felhasználóink, a Mozilla vagy a társadalom jogainak, javainak vagy biztonságának védelme érdekében.
  • Amennyiben a társaságunk felépítése vagy típusa változik (ha átszervezés történik, beolvadunk más társaságba vagy fizetésképtelenné válunk) a személyes adatait a jogutód vagy társult vállalkozás részére átadhatjuk.

Hogyan tároljuk és védjük személyes adatait?

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztosítsuk a személyes adatainak biztonságát az általunk történő adatkezelés során. Ennek érdekében fizikai, üzleti és technikai biztonsági intézkedéseket teszünk. Amennyiben erőfeszítéseink ellenére harmadik személyek mégis jogosulatlanul hozzáférnének személyes adataihoz, akkor Önt értesítjük, hogy Ön is meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket adatai védelme érdekében.

Személyes adataira kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig van szükségünk, ezért azokat nem kezeljük ennél tovább. Amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, adatainak törlése érdekében megtesszük a szükséges lépéseket, kivéve, ha jogszabály kötelez bennünket adatainak megőrzésére. Így például feliratkozott olyan üzenetekre, amelyek termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatosak, akkor adatait addig kezeljük, amíg le nem iratkozik.

Amiről még tájékoztatni szeretnénk

Globális szervezet vagyunk és így számítógépeink a világ különböző pontjain találhatóak. Olyan szolgáltatókat is igénybe veszünk, akik szintén több országban lehetnek jelen. Ez azt jelenti, hogy személyes adatai egy másik országban található számítógépre kerülhetnek, ahol az adatvédelmi jogszabályok által biztosított védelmi szint eltérhet az Ön országa szerinti adatvédelmi jogszabályok által biztosított szinttől. Azáltal, hogy Ön számunkra a személyes adatait átadja, Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait ilyen feltételek mellett továbbítsuk. Függetlenül attól, hogy személyes adatai melyik országban kezeljük, adatkezelésünk az alkalmazandó helyi jogszabályoknak megfelelően történik, valamint eleget teszünk valamennyi, jelen adatvédelmi szabályzatban tett kötelezettségvállalásunknak is.

Ha Ön még nem töltötte be a 13. életévét, személyes adataira nincs szükségünk és kérjük azokat számunkra ne is adja meg. Ha Ön szülő, és úgy gondolja, hogy 13 év alatti gyermeke személyes információkkal látott el minket, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot , hogy eltávolítsuk a gyermekétől származó információkat.

Mi történik akkor, ha módosítjuk a jelen adatvédelmi szabályzatot vagy bármelyik adatvédelemmel kapcsolatos megjegyzésünket?

Előfordulhat, hogy meg kell változtatnunk a szabályzatot és a megjegyzéseinket. A frissítéseket online tesszük közzé. Ha a változás jelentős, a frissítést a Mozilla hagyományos csatornáin keresztül jelentjük be, például blogbejegyzésekkel és fórumokon. Ha a változások hatályba lépése után tovább használja a terméket vagy a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadta a változásokat. Hogy az értékelése még kényelmesebb legyen, a hatálybalépés dátumát az oldal tetején tesszük közzé.