Mozilla

Mozilla adatvédelem

Mozilla Adatvédelmi Szabályzat

Az Ön személyes adatainak védelme fontos, ezért azt Mi, a Mozilla (Mozilla Corporation, 331 E. Evelyn Avenue, Mountain View, CA 94041, USA) minden egyes termékünk és szolgáltatásunk kifejlesztésénél figyelembe veszünk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tevékenységünk átlátható és nyitott legyen, ezért szeretnénk, ha tudná milyen módon gyűjtjük személyes adatait, valamint azt, hogy azokat milyen célokra használjuk fel.

Mit értünk „személyes adat” alatt?

Számunkra a „személyes adat” olyan adatot jelent, amely Önt azonosítja, így például ilyennek tekintjük a nevét, e-mail címét vagy más hasonló, azonosítást lehetővé tevő információt.

Bármely olyan adat, amely nem felel meg az előbbi kritériumnak, nem személyes adat.

Amennyiben személyes adatait olyan adatokkal együtt tároljuk, amelyek nem minősülnek személyes adatnak, a két adat kombinációját személyes adatnak fogjuk tekinteni. Ha valamennyi személyes adatot töröljük egy adatállományból, akkor a megmaradt adatok nem tekinthetők személyes adatnak.

Hogyan jutunk Önnel kapcsolatos személyes adat birtokába?

Személyes adatait akkor szerezhetjük meg, amikor:

 • úgy dönt, hogy azokat közvetlenül átadja számunkra bizonyos célra (például amikor Ön úgy dönt, hogy a Firefox-ból összeomlás-jelentést küld számunkra);
 • azokat a termékeinken és szolgáltatásainkon keresztül gyűjtjük (például amikor ellenőrizzük, hogy az Ön Firefox verziója a legfrissebb verzió-e);
 • valaki más adja át az Önre vonatkozó személyes adatot (például a Thunderbird az Ön e-mail fiókjának elkészítésekor az Ön e-mail szolgáltatójával működik együtt);
 • személyre szabott szolgáltatást próbálunk nyújtani Önnek a saját döntése szerint velünk megosztott információk alapján (például amikor az Ön IP címét arra használjuk, hogy néhány szolgáltatásunk esetén a nyelvi beállításokat személyre szabjuk).

Milyen célokra használjuk személyes adatait?

Ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait kezeljük, akkor azokat olyan célokra fogjuk használni, amelyekhez Ön a hozzájárulását adta, kivéve, ha az alkalmazandó jog másképpen rendelkezik. Személyes adatait arra használhatjuk, hogy

 • szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek;
 • marketing jellegű anyagokat juttassunk el Önnek;
 • eleget tegyünk az alkalmazandó jogszabályi kötelezettségeknek;
 • az alkalmazandó jog által lehetővé tett más egyéb célra használjuk azokat (amely esetben kellő tájékoztatást nyújtunk Önnek a személyes adatainak gyűjtése és kezelése előtt);
 • a termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön számára eljuttathassuk és azokat tovább fejlesszük.

Mikor továbbítjuk személyes adatait másoknak?

 • Amikor Ön az adattovábbításhoz hozzájárult.
 • Adatfeldolgozás céljára vagy azért, hogy termékeket és szolgáltatásokat jutassunk el Önhöz, de csak akkor, ha a személyes adatokat így megkapó személyek szerződésben vállalják, hogy az adatokat kizárólag a Mozilla által jóváhagyott módokon fogják feldolgozni.
 • Amikor a nyitottság iránti küldetésünket teljesítjük. Bizonyos esetekben adatokat teszünk közzé annak érdekében, hogy termékeinket jobbá tegyük és előmozdítsuk a nyitott internetet, de ilyen esetben az adatokat anonimizáljuk, és az adatokat úgy próbáljuk közzétenni, hogy minimalizáljuk annak a kockázatát, hogy Ön a közzétett adatok alapján újra azonosítható legyen.
 • Amikor jogszabály kötelez minket erre. Betartjuk a jogszabályi kötelezettségeket minden olyan esetben, amikor egy hatóság vagy egy bíróság egy eljárással összefüggésben Önre vonatkozó adatot kér. Amennyiben az Ön személyes adatainak átadása iránt megkeresést kapunk, úgy erről Önt értesítjük, kivéve, ha jogszabály ezt megtiltja számunkra. Ilyen megkeresések esetén személyes adatait csak akkor adjuk át, ha jóhiszeműen arra a jutottunk, hogy jogszabály minket erre kötelez. Jelen szabályzat egyetlen rendelkezésének sem célja az, hogy korlátozza az Ön védekezési lehetőségét vagy kifogását egy harmadik személynek az Ön személyes adatainak kiadása iránti kérelmével szemben.
 • Amikor úgy gondoljuk, hogy arra szükség van az Önt vagy mást fenyegető veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében. Kizárólag abban az esetben adjuk át ilyen módon személyes adatait, ha jóhiszeműen arra a jutottunk, hogy arra szükség van az Ön, más felhasználóink, a Mozilla vagy a társadalom jogainak, javainak vagy biztonságának védelme érdekében.
 • Amennyiben a társaságunk felépítése vagy típusa változik (ha átszervezés történik, beolvadunk más társaságba vagy fizetésképtelenné válunk) a személyes adatait a jogutód vagy társult vállalkozás részére átadhatjuk.

Hogyan tároljuk és védjük személyes adatait?

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztosítsuk a személyes adatainak biztonságát az általunk történő adatkezelés során. Ennek érdekében fizikai, üzleti és technikai biztonsági intézkedéseket teszünk. Amennyiben erőfeszítéseink ellenére harmadik személyek mégis jogosulatlanul hozzáférnének személyes adataihoz, akkor Önt értesítjük, hogy Ön is meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket adatai védelme érdekében.

Személyes adataira kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig van szükségünk, ezért azokat nem kezeljük ennél tovább. Amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, adatainak törlése érdekében megtesszük a szükséges lépéseket, kivéve, ha jogszabály kötelez bennünket adatainak megőrzésére. Így például feliratkozott olyan üzenetekre, amelyek termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatosak, akkor adatait addig kezeljük, amíg le nem iratkozik.

Amiről még tájékoztatni szeretnénk

Globális szervezet vagyunk és így számítógépeink a világ különböző pontjain találhatóak. Olyan szolgáltatókat is igénybe veszünk, akik szintén több országban lehetnek jelen. Ez azt jelenti, hogy személyes adatai egy másik országban található számítógépre kerülhetnek, ahol az adatvédelmi jogszabályok által biztosított védelmi szint eltérhet az Ön országa szerinti adatvédelmi jogszabályok által biztosított szinttől. Azáltal, hogy Ön számunkra a személyes adatait átadja, Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait ilyen feltételek mellett továbbítsuk. Függetlenül attól, hogy személyes adatai melyik országban kezeljük, adatkezelésünk az alkalmazandó helyi jogszabályoknak megfelelően történik, valamint eleget teszünk valamennyi, jelen adatvédelmi szabályzatban tett kötelezettségvállalásunknak is.

Ha Ön még nem töltötte be a 13. életévét, személyes adataira nincs szükségünk és kérjük azokat számunkra ne is adja meg. Ha ön betöltötte 13. életévét, de még nem töltötte be a 16. életévét, akkor kijelenti, hogy törvényes képviselője jóváhagyásával és felügyeletével jár el. Amennyiben Ön szülő és úgy gondolja, hogy a 16. életévét be nem töltött gyermeke a személyes adatait részünkre megadta, vagy 13 és 16 év közötti gyermeke az Ön jóváhagyása, illetve felügyelete nélkül adta meg részünkre személyes adatait, úgy kérjük lépjen velünk kapcsolatba, hogy gyermeke személyes adatait törölhessük.

Mi történik, ha módosítjuk ezt a szabályzatot?

Bizonyos esetekben szükségessé válik, hogy ezt a szabályzatot módosítsuk. Amennyiben erre sor kerül, úgy Önt erről értesíteni fogjuk.

Kapcsolatfelvétel a Mozillával

Ha szeretné pontosítani adatait, vagy kérdése van adatvédelmi szabályzatainkkal kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot ezzel a címmel (angolul):

Mozilla Corporation
Attn: Legal Notices - Privacy
2 Harrison St,
San Francisco, CA 94105