Mozilla manifest

Naših 10 načela

01 Internet je sastavni dio modernog života - ključan je za obrazovanje, komunikaciju, suradnju, poslovanje, zabavu i društvo općenito.

Saznaj više

02 Internet je globalni, javni resurs koji mora ostati otvoren i pristupačan.

Saznaj više

03 Internet mora obogaćivati živote pojedinih ljudskih bića.

Saznaj više

04 Sigurnost i privatnost pojedinaca na Internetu su ključni i ne smiju se tretirati drugačije.

Saznaj više

05 Individuals must have the ability to shape the Internet and their own experiences on it.

Saznaj više

06 Učinkovitost interneta kao javnog resursa ovisi o kompatibilnosti (protokola, podataka, sadržaja), inovativnosti i decentralizaciji sudjelovanja diljem svijeta.

Saznaj više

07 Slobodan softver i softver otvorenog koda promiče razvoj interneta kao javnog resursa.

Saznaj više

08 Transparentni procesi zajednice promiču sudjelovanje, odgovornost i povjerenje.

Saznaj više

09 Komercijalna uključenost u razvoj interneta donosi brojne prednosti. Balans između profita i javnog benefita je kritičan.

Saznaj više

10 Naglašavanje doprinosa interneta javnom dobru važan je cilj, vrijedan utroška vremena, pažnje i posvećenosti.

Saznaj više