Luchdaich a-nuas Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Aithris prìobhaideachd Firefox

Tha sinn a' cruthachadh eadar-lìon nas fhearr

’S e am misean againn a th’ ann gun dèan sinn cinnteach gu bheil an t-eadar-lìon ’na ghoireas poblach uile-choitcheann a tha fosgailte agus as urrainn dhan a h-uile duine a ruigsinn. Seo eadar-lìon a chuireas am fìor-phrìomhachas air na daoine fhèin far an urrainn dhaibhsan an t-eòlas aca a ghnàthachadh agus far ann acasan a tha a’ chumhachd ’s far a bheil iad sàbhailte ’s neo-eisimeileach.

At Mozilla, we’re a global community of technologists, thinkers and builders working together to keep the Internet alive and accessible, so people worldwide can be informed contributors and creators of the Web. Tha sinn dhen bheachd gu bheil an co-obrachadh seo, stèidhichte air ùrlar fosgailte, air leth cudromach do dh'fhàs is slàinte ar sòisealtas.

Read the Mozilla Manifesto to learn even more about the values and principles that guide the pursuit of our mission.

Coimhead air a' video a dh'innseas dhut barrachd mu ar dèidhinn, cò às a thàinig sinn agus mar a leasaicheas sinn an lìon dhut.
 • Gabh pàirt ann

  Tha fàilte air saor-thoilich ann an diofar àitichean

 • Eachdraidh

  Cò às a thàinig sibh agus mar a rinn sinn fàs

 • Fòraman

  Tha na cuspairean a' gabhail a-steach taic, bathar is teicneolasan

 • Riaghlachas

  Our structure, organization, and the broader Mozilla community