Luchdaich a-nuas Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Aithris prìobhaideachd Firefox

Tha sinn a' cruthachadh eadar-lìon nas fhearr

’S e am misean againn a th’ ann gun dèan sinn cinnteach gu bheil an t-eadar-lìon ’na ghoireas poblach uile-choitcheann a tha fosgailte agus as urrainn dhan a h-uile duine a ruigsinn. Seo eadar-lìon a chuireas am fìor-phrìomhachas air na daoine fhèin far an urrainn dhaibhsan an t-eòlas aca a ghnàthachadh agus far ann acasan a tha a’ chumhachd ’s far a bheil iad sàbhailte ’s neo-eisimeileach.

Tha Mozilla 'na choimhearsnachd eadar-nàiseanta de luchd-teicneolais, feallsanaichean is dealbhadairean a tha ag obair còmhla gus an lìon a chumail beò 's so-ruigsinneach airson 's gun urrainn do dhaoine air feadh an t-saoghail cur ris is a leasachadh. Tha sinn dhen bheachd gu bheil an co-obrachadh seo, stèidhichte air ùrlar fosgailte, air leth cudromach do dh'fhàs is slàinte ar sòisealtas.

Leugh am manifesto aig Mozilla airson barrachd fiosrachaidh air na prionnsabalan againn a tha 'gar stiùireadh 'nar n-obair.

Coimhead air a' video a dh'innseas dhut barrachd mu ar dèidhinn, cò às a thàinig sinn agus mar a leasaicheas sinn an lìon dhut.
 • Gabh pàirt ann

  Tha fàilte air saor-thoilich ann an diofar àitichean

 • Eachdraidh

  Cò às a thàinig sibh agus mar a rinn sinn fàs

 • Fòraman

  Tha na cuspairean a' gabhail a-steach taic, bathar is teicneolasan

 • Riaghlachas

  Ar structar, buidheann agus coimhearsnachd mhòr Mozilla