Luchdaich a-nuas Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Aithris prìobhaideachd Firefox
Firefox Browser

Cho luath ’s a ghabhas.

L2 2x air an astar, dìon prìobhaideachd ’na bhroinn agus Mozilla air chùl, ’s e am Firefox ùr an dòigh as fheàrr airson brabhsadh.

Luchdaich a-nuas Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Aithris prìobhaideachd Firefox

Nì sinn an t-eadar-lìon nas sàbhailte fallainne luaithe.

’S e am buidheann neo-phrothaideach air cùlaibh Firefox a th’ ann am Mozilla, a’ chiad roghainn eile air brabhsair. Cruthaichidh sinn batharan agus poileasaidh ach am frithealaich an t-eadar-lìon na daoine seach a’ phrothaid.

Ar buaidh

Nuair a chleachdas tu Firefox, cuidichidh tu Mozilla leis an strì an aghaidh mì-fhios air loidhne, le teagasg sgilean digiteach agus le roinnean bheachdan nas càileire. Faigh a-mach dè nì an t-eadar-lìon nas fhallainne.

Ar n-innleachdan

A’ cleachdadh an lìon mar bhun-stèidh, tha sinn airson teicneolasan fosgailte agus innleachdach a chruthachadh a bheir cothrom do luchd-leasachaidh obair a dhèanamh saor o shiostaman corporra dùinte is lìon a chruthachadh a bhios nas luaithe agus tèarainte dhan a h-uile duine.

  • Leudachain

    Cuir dreach pearsanta air Firefox leis na nithean a bharrachd as fheàrr leat, can manaidsearan fhaclan-faire, innealan-bacaidh sanasachd is mòran a bharrachd.

  • Obair

    Fàs eòlach air na buannachdan a gheibhear ri linn dreuchd aig Mozilla agus faic na h-obraichean a tha bàn air feadh an t-saoghail.

  • Cobhair a dhìth?

    Faigh freagairtean air do cheistean mu Firefox is bathar Mozilla air fad on sgioba taice againn.