Mozilla-manifesti

Kymmenen periaatettamme

01 Internet on elimellinen osa modernia elämää. Se on avaintekijä koulutuksessa, viestinnässä, yhteistyössä, liike- ja viihde-elämässä sekä koko yhteiskunnassa.

Lue lisää

02 Internet on globaali julkinen resurssi, jonka on säilyttävä avoimena ja vapaasti tavoitettavana.

Lue lisää

03 Internetin täytyy rikastuttaa ihmisyksilöiden elämää.

Lue lisää

04 Yksilöiden turvallisuus ja tietosuoja Internetissä ovat olennaisia, eikä niitä saa pitää valinnaisina.

Lue lisää

05 Yksilöillä täytyy olla mahdollisuus viedä internetiä ja siihen liittyviä kokemuksiaan haluamaansa suuntaan.

Lue lisää

06 Internetin toimivuus julkisena resurssina riippuu yhteentoimivuudesta (protokollat, tiedostomuodot, sisältö), innovoinnista ja hajautetusta, maailmanlaajuisesta osallistumisesta.

Lue lisää

07 Vapaa ja avoin lähdeohjelmisto edistää Internetin kehitystä julkisena resurssina.

Lue lisää

08 Läpinäkyvät yhteisöpohjaiset menetelmät edistävät osallistumista, vastuullisuutta ja luottamusta.

Lue lisää

09 Kaupallinen osallistuminen Internetin kehittämiseen tuo mukanaan monia etuja; tasapaino kaupallisen voiton ja yleisen edun kesken on elintärkeä.

Lue lisää

10 Internetin yleishyödyllisten puolien korostaminen on tärkeä tavoite, joka ansaitsee aikaa, huomiota ja omistautumista.

Lue lisää