Mozilla-manifesti

Tässä ovat periaatteet, jotka ohjaavat tehtäväämme edistää avoimuutta, innovatiivisuutta ja valinnanvapautta verkossa.

Kymmenen periaatettamme

01 Internet on elimellinen osa modernia elämää–avaintekijä koulutuksessa, viestinnässä, yhteistyössä, liike- ja viihde-elämässä sekä koko yhteiskunnassa.

02 Internet on globaali julkinen resurssi, jonka on säilyttävä avoimena ja vapaasti tavoitettavana.

Lue lisää

Sinun ei pidä tehdä numeroa avoimesta. Sinun pitää tehdä numero suljetusta.

Johnathan Nightingale, varatoimitusjohtaja (Firefox)

03 Internetin täytyy rikastuttaa ihmisyksilöiden elämää.

04 Yksilöiden turvallisuus ja tietosuoja Internetissä ovat olennaisia, eikä niitä saa pitää valinnaisina.

05 Yksilöillä täytyy olla mahdollisuus viedä internetiä ja siihen liittyviä kokemuksiaan haluamaansa suuntaan.

06 Internetin toimivuus julkisena resurssina riippuu yhteentoimivuudesta (protokollat, tiedostomuodot, sisältö), innovoinnista ja hajautetusta, maailmanlaajuisesta osallistumisesta.

07 Vapaa ja avoin lähdeohjelmisto edistää Internetin kehitystä julkisena resurssina.

08 Läpinäkyvät yhteisöpohjaiset menetelmät edistävät osallistumista, vastuullisuutta ja luottamusta.

09 Kaupallinen osallistuminen Internetin kehittämiseen tuo mukanaan monia etuja; tasapaino kaupallisen voiton ja yleisen edun kesken on elintärkeä.

10 Internetin yleishyödyllisten puolien korostaminen on tärkeä tavoite, joka ansaitsee aikaa, huomiota ja omistautumista.

Kerro ystävillesi

Lue lisää…