Mozilla-manifestin lisäys

Lupaus terveestä internetistä

The open, global internet is the most powerful communication and collaboration resource we have ever seen. It embodies some of our deepest hopes for human progress. It enables new opportunities for learning, building a sense of shared humanity, and solving the pressing problems facing people everywhere.

Over the last decade we have seen this promise fulfilled in many ways. We have also seen the power of the internet used to magnify divisiveness, incite violence, promote hatred, and intentionally manipulate fact and reality. We have learned that we should more explicitly set out our aspirations for the human experience of the internet. We do so now.

 1. We are committed to an internet that includes all the peoples of the earth — where a person’s demographic characteristics do not determine their online access, opportunities, or quality of experience.
 2. We are committed to an internet that promotes civil discourse, human dignity, and individual expression.
 3. We are committed to an internet that elevates critical thinking, reasoned argument, shared knowledge, and verifiable facts.
 4. We are committed to an internet that catalyzes collaboration among diverse communities working together for the common good.

Kymmenen periaatettamme

 1. Periaate 1

  Internet on elimellinen osa modernia elämää. Se on avaintekijä koulutuksessa, viestinnässä, yhteistyössä, liike- ja viihde-elämässä sekä koko yhteiskunnassa.

 2. Periaate 2

  Internet on globaali julkinen resurssi, jonka on säilyttävä avoimena ja vapaasti tavoitettavana.

 3. Periaate 3

  Internetin täytyy rikastuttaa ihmisyksilöiden elämää.

 4. Periaate 4

  Yksilöiden turvallisuus ja tietosuoja internetissä ovat olennaisia, eikä niitä saa pitää valinnaisina.

 5. Periaate 5

  Yksilöillä täytyy olla mahdollisuus viedä internetiä ja siihen liittyviä kokemuksiaan haluamaansa suuntaan.

 6. Periaate 6

  Internetin toimivuus julkisena resurssina riippuu yhteentoimivuudesta (protokollat, tiedostomuodot, sisältö), innovoinnista ja hajautetusta, maailmanlaajuisesta osallistumisesta.

 7. Periaate 7

  Vapaa ja avoin lähdeohjelmisto edistää internetin kehitystä julkisena resurssina.

 8. Periaate 8

  Läpinäkyvät yhteisöpohjaiset menetelmät edistävät osallistumista, vastuullisuutta ja luottamusta.

 9. Periaate 9

  Kaupallinen osallistuminen internetin kehittämiseen tuo mukanaan monia etuja; tasapaino kaupallisen voiton ja yleisen edun kesken on elintärkeää.

 10. Periaate 10

  Internetin yleishyödyllisten puolien korostaminen on tärkeä tavoite, joka ansaitsee aikaa, huomiota ja omistautumista.