Ο Firefox έρχεται σύντομα στο iOS! Εγγραφείτε για να μάθετε περισσότερα.
Συγχαρητήρια! Χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox.
Χρησιμοποιείτε μια παλιότερη έκδοση του Firefox. Ενημερώστε τον από το Google Play.
Συγχαρητήρια! Χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox.

Αναβαθμίστε τον Firefox

Μάθετε περισσότερα
Χρησιμοποιείτε μια παλιότερη έκδοση του Firefox.
Please follow these instructions to install Firefox.
Firefox

Επιλέξτε την ανεξαρτησία.
Επιλέξτε Firefox.

Εικόνα Firefox