Η λήψη θα ξεκινήσει αυτόματα. Δεν άρχισε; Νέα δοκιμή λήψης.

Σχεδόν τελειώσατε!
Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης που μόλις αποθηκεύσατε.

Σχεδόν τελειώσατε!
Ανοίξτε το αρχείο που μόλις αποθηκεύσατε.

Σχεδόν τελειώσατε!
Επιλέξτε μια λήψη παρακάτω

Σχεδόν τελειώσατε!
Ολοκληρώστε τώρα την εγκατάσταση του Firefox.

Η λήψη σας διακόπηκε. Αλλά δεν έχουν χαθεί όλα.

Έχετε προβλήματα; Λάβετε βοήθεια με την εγκατάστασή σας.

Έχετε προβλήματα; Λάβετε βοήθεια με την εγκατάστασή σας.

Χρησιμοποιείτε το Debian, το Ubuntu ή οποιαδήποτε διανομή που βασίζεται στο Debian;
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το αποθετήριο APT μας.

Έχετε προβλήματα; Λάβετε βοήθεια με την εγκατάστασή σας.

Το σύστημά σας ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις του Firefox, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια από αυτές τις εκδόσεις.

Το σύστημά σας ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις για την εκτέλεση του Firefox, ωστόσο μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια από αυτές τις εκδόσεις:

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα macOS 10.14 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Σημείωση απορρήτου Firefox