Προσάρτημα μανιφέστου της Mozilla

Υποστηρίξτε ένα υγιές διαδίκτυο

Το ανοικτό, παγκόσμιο διαδίκτυο είναι το πιο ισχυρό μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας που έχουμε δει ποτέ. Ενσαρκώνει μερικές από τις πιο ελπίδες μας για την ανθρώπινη πρόοδο. Παρέχει νέες ευκαιρίες για μόρφωση, καλλιέργεια της ανθρωπιάς και επίλυση σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Την τελευταία δεκαετία, έχουμε δει την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, έχουμε δει τη δύναμη του διαδικτύου να χρησιμοποιείται και για τη μεγιστοποίηση της διχόνοιας, την υποκίνηση της βίας, την προώθηση του μίσους και τη σκόπιμη παραποίηση των γεγονότων και της αλήθειας. Έχουμε μάθει ότι πρέπει να ορίζουμε με περισσότερη ακρίβεια τις φιλοδοξίες μας για την εμπειρία των χρηστών στο διαδίκτυο. Κι αυτό κάνουμε.

  1. Αφιερωνόμαστε σε ένα διαδίκτυο που περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους της Γης — όπου τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου δεν καθορίζουν την πρόσβαση, τις ευκαιρίες ή την ποιότητας της εμπειρίας στο διαδίκτυο.
  2. Δεσμευόμαστε για ένα διαδίκτυο που προάγει το διάλογο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ατομική έκφραση.
  3. Δεσμευόμαστε για ένα διαδίκτυο που προωθεί την κριτική σκέψη, τα λογικά επιχειρήματα, την κοινή γνώση και τα επαληθεύσιμα γεγονότα.
  4. Δεσμευόμαστε για ένα διαδίκτυο που καταλύει τη συνεργασία διαφορετικών κοινοτήτων για την υπηρέτηση του κοινού καλού.

Η διακήρυξη Mozilla

Οι 10 αρχές μας

Αρχή 1 Το διαδίκτυο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής—ένα συστατικό - κλειδί, για την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την επιχειρηματικότητα, την ψυχαγωγία και την κοινωνία σαν σύνολο.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 2 Το διαδίκτυο είναι μια παγκόσμια, δημόσια πηγή, που πρέπει να παραμείνει ανοικτή και προσβάσιμη.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 3 Το διαδίκτυο πρέπει να εμπλουτίζει τις ζωές των ανθρώπων.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 4 Η ασφάλεια και το απόρρητο των ατόμων στο διαδίκτυο είναι θεμελιώδη και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προαιρετικά.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 5 Όλοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να διαμορφώνουν το διαδίκτυο και τις εμπειρίες τους σε αυτό.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 6 Η αποτελεσματικότητα του διαδικτύου ως κοινού πόρου εξαρτάται από τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας (πρωτόκολλα, μορφές δεδομένων, περιεχόμενο), την καινοτομία και την αποκεντρωμένη συμμετοχή παγκοσμίως.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 7 Το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό προωθεί την ανάπτυξη του διαδικτύου ως κοινού πόρου.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 8 Οι διαφανείς διεργασίες που στηρίζονται σε κοινότητες προωθούν τη συμμετοχή, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 9 Η επιχειρηματική ανάμιξη στην ανάπτυξη του διαδικτύου προσφέρει πολλά οφέλη· η ισορροπία, όμως, μεταξύ του οικονομικού κέρδους και κοινωνικής ωφέλειας είναι κρίσιμη.

Μάθετε περισσότερα

Αρχή 10 Η μεγιστοποίηση του κοινού συμφέροντος στο διαδίκτυο είναι ένας σημαντικός στόχος, άξιος χρόνου, προσοχής και δέσμευσης.

Μάθετε περισσότερα