Η διακήρυξη Mozilla

Αυτές είναι οι αρχές που καθοδηγούν την αποστολή μας για ένα πιο ανοιχτό, καινοτόμο και γεμάτο ευκαιρίες διαδίκτυο.

Οι 10 αρχές μας

01 Το διαδίκτυο είναι συστατικό κομμάτι της σύγχρονης ζωής, ένα συστατικό - κλειδί, για τη μόρφωση, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την επιχειρηματικότητα, την ψυχαγωγία και την κοινωνία σαν σύνολο.

02 Το διαδίκτυο είναι ένας κοινός πόρος που πρέπει να παραμείνει ανοιχτός και προσβάσιμος.

Μάθετε περισσότερα

Δε χρειάζεται να αντιδράσεις για τον ανοιχτό ιστό. Χρειάζεται να αντιδράσεις όταν τον περιορίζουν.

Johnathan Nightingale, VP Firefox

03 Το διαδίκτυο πρέπει να εμπλουτίζει τη ζωή κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.

04 Ο σεβασμός στο ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια κάθε ανθρώπου στο διαδίκτυο είναι θεμελιώδης και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν κάτι προαιρετικό.

05 Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαμορφώνει το διαδίκτυο και τις δικές του εμπειρίες σε αυτό.

06 Η αποτελεσματικότητα του διαδικτύου ως κοινού πόρου, εξαρτάται από την δυνατότητα διαλειτουργικότητας (πρωτοκόλλων, μορφών δεδομένων, περιεχομένων), την καινοτομία και την αποκεντρωμένη συμμετοχή παγκοσμίως.

07 Το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό προωθεί την ανάπτυξη του διαδικτύου σαν κοινό πόρο.

08 Οι διαφανείς διεργασίες που στηρίζονται σε κοινότητες προωθούν τη συμμετοχή, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη.

09 Η επιχειρηματική ανάμιξη στην ανάπτυξη του διαδικτύου προσφέρει πολλά ωφέλη. Η εξισορρόπηση όμως μεταξύ της προσπάθειας επίτευξης οικονομικού κέρδους και κοινής ωφέλειας είναι κρίσιμη.

10 Η μεγιστοποίηση των πλευρών του διαδικτύου που είναι κοινής ωφέλειας είναι ένας σημαντικός στόχος που αξίζει την αφιέρωση χρόνου, προσοχής και δέσμευσης.

Πείτε το στους φίλους σας

Μάθετε περισσότερα για…