Προσάρτημα διακήρυξης της Mozilla

Δέσμευση για ένα υγιές διαδίκτυο

Το ανοικτό, παγκόσμιο διαδίκτυο είναι το πιο ισχυρό μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας που έχουμε δει ποτέ. Ενσαρκώνει μερικές από τις πιο ελπίδες μας για την ανθρώπινη πρόοδο. Παρέχει νέες ευκαιρίες για μόρφωση, καλλιέργεια της ανθρωπιάς και επίλυση σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Την τελευταία δεκαετία, έχουμε δει την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, έχουμε δει τη δύναμη του διαδικτύου να χρησιμοποιείται και για τη μεγιστοποίηση της διχόνοιας, την υποκίνηση της βίας, την προώθηση του μίσους και τη σκόπιμη παραποίηση των γεγονότων και της αλήθειας. Έχουμε μάθει ότι πρέπει να ορίζουμε με περισσότερη ακρίβεια τις φιλοδοξίες μας για την εμπειρία των χρηστών στο διαδίκτυο. Κι αυτό κάνουμε.

 1. Αφιερωνόμαστε σε ένα διαδίκτυο που περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους της Γης — όπου τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου δεν καθορίζουν την πρόσβαση, τις ευκαιρίες ή την ποιότητας της εμπειρίας στο διαδίκτυο.
 2. Δεσμευόμαστε για ένα διαδίκτυο που προάγει το διάλογο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ατομική έκφραση.
 3. Δεσμευόμαστε για ένα διαδίκτυο που προωθεί την κριτική σκέψη, τα λογικά επιχειρήματα, την κοινή γνώση και τα επαληθεύσιμα γεγονότα.
 4. Δεσμευόμαστε για ένα διαδίκτυο που καταλύει τη συνεργασία διαφορετικών κοινοτήτων για την υπηρέτηση του κοινού καλού.

Οι 10 αρχές μας

 1. Αρχή 1

  Το διαδίκτυο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής—ένα βασικό συστατικό της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επιχειρηματικότητας, της ψυχαγωγίας και της κοινωνίας σαν σύνολο.

 2. Αρχή 2

  Το διαδίκτυο είναι ένας παγκόσμιος, δημόσιος πόρος που πρέπει να παραμείνει ανοικτός και προσβάσιμος.

 3. Αρχή 3

  Το διαδίκτυο πρέπει να εμπλουτίζει τις ζωές των ανθρώπων.

 4. Αρχή 4

  Η ασφάλεια και το απόρρητο των ατόμων στο διαδίκτυο είναι θεμελιώδη και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προαιρετικά.

 5. Αρχή 5

  Όλοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να διαμορφώνουν το διαδίκτυο και τις εμπειρίες τους σε αυτό.

 6. Αρχή 6

  Η αποτελεσματικότητα του διαδικτύου ως κοινού πόρου εξαρτάται από τη διαλειτουργικότητα (πρωτόκολλα, μορφές δεδομένων, περιεχόμενο), την καινοτομία και την αποκεντρωμένη συμμετοχή παγκοσμίως.

 7. Αρχή 7

  Το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό προωθεί την ανάπτυξη του διαδικτύου ως κοινού πόρου.

 8. Αρχή 8

  Οι διαφανείς διεργασίες που στηρίζονται σε κοινότητες προωθούν τη συμμετοχή, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη.

 9. Αρχή 9

  Η επιχειρηματική ανάμιξη στην ανάπτυξη του διαδικτύου προσφέρει πολλά οφέλη· η ισορροπία, όμως, μεταξύ του οικονομικού κέρδους και κοινωνικής ωφέλειας είναι κρίσιμη.

 10. Αρχή 10

  Η μεγιστοποίηση του κοινού συμφέροντος στο διαδίκτυο είναι ένας σημαντικός στόχος, άξιος χρόνου, προσοχής και δέσμευσης.