• Απόρρητο - κάτι παραπάνω από πολιτική

    Η ζωή σας αφορά μόνο εσάς. Το Firefox αποκλείει τα cookies παρακολούθησης τρίτων στο Linux.
  • 2x ταχύτερο

    Ταχύτητα, μαζί με ασφάλεια. Το Firefox είναι δύο φορές ταχύτερο με 30% λιγότερη μνήμη από το Chrome.
  • Ανοικτού κώδικα

    Κοιτάξτε εσωτερικά. Όπως το Linux, οι λειτουργίες του Firefox είναι ανοικτού κώδικα.