Λήψη του Firefox

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα macOS 10.14 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Σημείωση απορρήτου Firefox

Σύγκριση του Firefox με άλλα προγράμματα περιήγησης

Δείτε την κατάταξη του Firefox ανάμεσα σε άλλα κορυφαία προγράμματα περιήγησης για υπολογιστές, όσον αφορά τις λειτουργίες, το απόρρητο και την ευκολία στη χρήση.