Mozilla

Vytváříme lepší internet

Naším posláním je podporovat otevřenost, inovace a příležitosti na webu.

My v Mozille jsme globální komunita technicky založených lidí, myslitelů a stavitelů, kteří pracují, aby uchovali Internet volný a přístupný tak, aby lidé na celém světe mohli být informovaní přispěvatelé a tvůrci webu. Věříme, že tento projev kolektivní spolupráce napříč otevřenou platformou je nezbytný pro osobní růst a naši společnou budoucnost.

Přečtěte si Mozilla Manifest. Dozvíte se v něm více o hodnotách a principech, které provází naše poslání.

Podívejte se na výše uvedené video, kde se dozvíte, kdo jsme, odkud přicházíme a jak pro vás děláme web lepším místem.