Ваша система може не відповідати вимогам для Firefox, але ви можете спробувати одну з цих версій:

Ваша система не відповідає вимогам для роботи Firefox.

Ваша система не відповідає вимогам для роботи Firefox.

Дотримуйтесь цих вказівок для встановлення Firefox.

Повідомлення про приватність Firefox

Маніфест Mozilla

Вступ

Інтернет стає все більш важливою частиною нашого життя.

Проєкт Mozilla є глобальною спільнотою людей, які вірять, що відкритість, новаторство і надання рівних можливостей є ключовими складовими здорового розвитку мережі Інтернет. З 1998 року ми разом працюємо для того, щоб забезпечувати розвиток мережі Інтернет в напрямку, який вигідний всім і кожному. Найвідомішим з наших проєктів є веб-браузер Mozilla Firefox.

Проєкт Mozilla використовує заснований на спільноті підхід до створення програмного забезпечення світового рівня з відкритим програмним кодом і розвитку нових видів спільної діяльності. Ми створюємо спільноти людей, які роблять перебування в Інтернеті кращим для всіх нас.

В результаті цих зусиль ми виробили ряд принципів, які, як ми віримо, мають важливе значення для того, щоб Інтернет продовжував приносити як суспільну користь, так і комерційну вигоду. Ці принципи наведені нижче.

Маніфест націлений на те, щоб:

 1. сформувати бачення Інтернету учасниками проєкту Mozilla, якого повинна дотримуватися Mozilla Foundation;
 2. налагодити діалог між людьми незалежно від рівня їх технічної підготовки;
 3. вселяти в учасників проєкту Mozilla гордість за виконану роботу і спонукати до її продовження;
 4. послужити основою для поширення серед людей нашого бачення Інтернету.

Ці принципи не втіляться в життя самостійно. Щоб Інтернет став відкритим і загальним, потрібна участь людей - діючих індивідуально, працюючих у групах і таких, що захоплюють за собою інших. Mozilla Foundation займається просуванням принципів, викладених у Маніфесті Mozilla. Ми закликаємо всіх приєднуватися до нас, щоб зробити Інтернет кращим для всіх і кожного.

Принципи

 1. Інтернет це невід'ємна частина сучасного життя - ключовий компонент в освіті, спілкуванні, співпраці, бізнесі, розвагах та суспільстві в цілому.
 2. Інтернет є глобальним суспільним ресурсом, який повинен залишатися відкритим і доступним.
 3. Інтернет повинен збагачувати життя кожної людини.
 4. Безпека та приватність користувачів інтернету мають фундаментальне значення і не можуть розглядатися як другорядні.
 5. Кожна людина повинна мати можливість самостійно формувати Інтернет і власний досвід перебування в Інтернеті.
 6. Ефективність Інтернету як публічного ресурсу залежить від сумісності (протоколів, форматів даних, змісту), новаторства і децентралізації роботи з розвитку Інтернету в усьому світі.
 7. Вільне програмне забезпечення та відкритий програмний код сприяють розвитку Інтернету в якості громадського ресурсу.
 8. Прозорість діяльності спільнот сприяє спільній роботі, підвищує відповідальність і довіру.
 9. Комерційна участь у розвитку Інтернету дає велику вигоду; при цьому важливо дотримати баланс між комерційним доходом і суспільною користю.
 10. Збільшення громадських аспектів користі Інтернету є важливим завданням, яке гідне витрат часу й уваги.

Втілення в життя маніфесту Mozilla

Є багато різних способів втілення в життя принципів маніфесту Mozilla. Ми вітаємо різноманітну діяльність, і очікуємо такої ж творчої активності, яку учасники проєкту Mozilla проявили в інших областях проєкту. Для людей, які не беруть активної участі в проєкті Mozilla, основним і дуже ефективним способом підтримки Маніфесту є використання Mozilla Firefox та інших продуктів, які втілюють принципи Маніфесту.

Обов'язки Mozilla Foundation

Mozilla Foundation своїми діями буде підтримувати і просувати маніфест Mozilla. Зокрема, ми будемо:

 • створювати і розвивати технології з відкритими вихідними кодами і спільноти, що підтримують принципи Маніфесту;
 • створювати і поширювати більше споживчих продуктів, що підтримують принципи Маніфесту;
 • використовувати активи Mozilla (інтелектуальну власність - авторські права і торгові марки, інфраструктуру, засоби і репутацію) для підтримки Інтернету як відкритої платформи;
 • просувати моделі для створення економічних цінностей на благо суспільства, і
 • просувати принципи маніфесту Mozilla у суспільному житті і в Інтернет-індустрії.

Діяльність Mozilla Foundation за деякими напрямками (нині це створення, поширення і просування споживчих продуктів) здійснюється в основному через дочірню компанію - Mozilla Corporation.

Запрошення

Mozilla Foundation пропонує всім, хто поділяє принципи маніфесту Mozilla, приєднатися до нас і відкривати нові шляхи втілення цього бачення Інтернету в життя.