Завантажити Firefox

Firefox більше не підтримується на Windows 8.1 і давніших.

Завантажте Firefox ESR (випуск розширеної підтримки), щоб використовувати Firefox.

Firefox більше не підтримується на macOS 10.14 і давніших.

Завантажте Firefox ESR (випуск розширеної підтримки), щоб використовувати Firefox.

Положення про приватність Firefox

Маніфест Mozilla

Вступ

Інтернет стає все більш важливою частиною нашого життя.

Проєкт Mozilla є глобальною спільнотою людей, які вірять, що відкритість, новаторство і надання рівних можливостей є ключовими складовими здорового розвитку мережі Інтернет. З 1998 року ми разом працюємо для того, щоб забезпечувати розвиток мережі Інтернет в напрямку, який вигідний всім і кожному. Найвідомішим з наших проєктів є веб-браузер Mozilla Firefox.

Проєкт Mozilla використовує заснований на спільноті підхід до створення програмного забезпечення світового рівня з відкритим програмним кодом і розвитку нових видів спільної діяльності. Ми створюємо спільноти людей, які роблять перебування в Інтернеті кращим для всіх нас.

В результаті цих зусиль ми виробили ряд принципів, які, як ми віримо, мають важливе значення для того, щоб Інтернет продовжував приносити як суспільну користь, так і комерційну вигоду. Ці принципи наведені нижче.

Маніфест націлений на те, щоб:

 1. сформувати бачення Інтернету учасниками проєкту Mozilla, якого повинна дотримуватися Mozilla Foundation;
 2. налагодити діалог між людьми незалежно від рівня їх технічної підготовки;
 3. вселяти в учасників проєкту Mozilla гордість за виконану роботу і спонукати до її продовження;
 4. послужити основою для поширення серед людей нашого бачення Інтернету.

Ці принципи не втіляться в життя самостійно. Щоб Інтернет став відкритим і загальним, потрібна участь людей - діючих індивідуально, працюючих у групах і таких, що захоплюють за собою інших. Mozilla Foundation займається просуванням принципів, викладених у Маніфесті Mozilla. Ми закликаємо всіх приєднуватися до нас, щоб зробити Інтернет кращим для всіх і кожного.

Принципи

 1. Інтернет це невід'ємна частина сучасного життя - ключовий компонент в освіті, спілкуванні, співпраці, бізнесі, розвагах та суспільстві в цілому.
 2. Інтернет є глобальним суспільним ресурсом, який повинен залишатися відкритим і доступним.
 3. Інтернет повинен збагачувати життя кожної людини.
 4. Особиста безпека й приватність в інтернеті мають фундаментальне значення й не можуть розглядатися другорядними.
 5. Кожна людина повинна мати можливість самостійно формувати Інтернет і власний досвід перебування в Інтернеті.
 6. Ефективність Інтернету як публічного ресурсу залежить від сумісності (протоколів, форматів даних, змісту), новаторства і децентралізації роботи з розвитку Інтернету в усьому світі.
 7. Вільне програмне забезпечення та відкритий програмний код сприяють розвитку Інтернету в якості громадського ресурсу.
 8. Прозорість діяльності спільнот сприяє спільній роботі, підвищує відповідальність і довіру.
 9. Комерційна участь у розвитку Інтернету дає велику вигоду; при цьому важливо дотримати баланс між комерційним доходом і суспільною користю.
 10. Збільшення громадських аспектів користі Інтернету є важливим завданням, яке гідне витрат часу й уваги.

Втілення в життя маніфесту Mozilla

Є багато різних способів втілення в життя принципів маніфесту Mozilla. Ми вітаємо різноманітну діяльність, і очікуємо такої ж творчої активності, яку учасники проєкту Mozilla проявили в інших областях проєкту. Для людей, які не беруть активної участі в проєкті Mozilla, основним і дуже ефективним способом підтримки Маніфесту є використання Mozilla Firefox та інших продуктів, які втілюють принципи Маніфесту.

Обов'язки Mozilla Foundation

Mozilla Foundation своїми діями буде підтримувати і просувати маніфест Mozilla. Зокрема, ми будемо:

 • створювати і розвивати технології з відкритими вихідними кодами і спільноти, що підтримують принципи Маніфесту;
 • створювати і поширювати більше споживчих продуктів, що підтримують принципи Маніфесту;
 • використовувати активи Mozilla (інтелектуальну власність – авторські права і торговельні марки, інфраструктуру, засоби і репутацію) для підтримки Інтернету як відкритої платформи;
 • просувати моделі для створення економічних цінностей на благо суспільства, і
 • просувати принципи маніфесту Mozilla у суспільному житті і в Інтернет-індустрії.

Діяльність Mozilla Foundation за деякими напрямками (нині це створення, поширення і просування споживчих продуктів) здійснюється в основному через дочірню компанію - Mozilla Corporation.

Запрошення

Mozilla Foundation пропонує всім, хто поділяє принципи маніфесту Mozilla, приєднатися до нас і відкривати нові шляхи втілення цього бачення Інтернету в життя.