Sťahovanie by malo začať automaticky. Nezačalo? Skúste to znova

Takmer hotovo!
Teraz spustite inštalačný program, ktorý sa práve stiahol.

Takmer hotovo!
Teraz otvorte súbor, ktorý ste práve prevzali.

Takmer hotovo!
Teraz dokončite inštaláciu Firefoxu.

Vaše sťahovanie bolo prerušené. Nič však nie je stratené.

Vaše sťahovanie bolo prerušené. Nič však nie je stratené.

Mať problémy? Získajte pomoc s inštaláciou. Mať problémy? Získajte pomoc s inštaláciou. Mať problémy? Získajte pomoc s inštaláciou. Pri inštalácií Firefoxu postupujte, prosím, podľa týchto inštrukcií. Váš systém nemusí spĺňať požiadavky pre Firefox. Môžete však skúsiť niektorú z týchto verzií.