Sťahovanie by malo začať automaticky. Nezačalo? Skúste to znova

Takmer hotovo!
Teraz spustite inštalačný program, ktorý sa práve stiahol.

Takmer hotovo!
Teraz otvorte súbor, ktorý ste práve stiahli.

Takmer hotovo!
Teraz dokončite inštaláciu Firefoxu.

Vaše sťahovanie bolo prerušené. Nič však nie je stratené.

Vaše sťahovanie bolo prerušené. Nič však nie je stratené.

Firefox sa po inštalácii pripne na panel úloh systému Windows

Mať problémy? Získajte pomoc s inštaláciou.

Mať problémy? Získajte pomoc s inštaláciou.

Mať problémy? Získajte pomoc s inštaláciou.

Pri inštalácií Firefoxu postupujte, prosím, podľa týchto inštrukcií.

Váš systém nemusí spĺňať požiadavky pre Firefox. Môžete však skúsiť niektorú z týchto verzií.