Navighescha vers novs orizonts.

Saja tranter ils emprims che scuvran las proximas versiuns da Firefox per desktop, Android ed iOS.

Beta

Testescha funcziunalitads che vegnan prest publitgadas en la versiun preliminara la pli stabila.

Tes sistem n'ademplescha forsa betg las pretensiuns per Firefox, ti pos dentant empruvar ina da questas versiuns:

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Suonda questas infurmaziuns per installar Firefox.

Protecziun da datas en Firefox

Beta è ina plattafurma instabla per tests e svilup. Beta trametta, sco standard, datas a Mozilla — e mintgatant a noss partenaris — per gidar a schliar problems ed empruvar novas ideas. Ve a savair tge che vegn transmess.

Ans da tes resun per ans gidar da far las midadas finalas per la prestaziun e funcziunalitad en in ambient stabel.

Developer Edition

Creescha, testescha e scalescha grazia a l'unic navigatur creà extra per sviluppaders.

Tes sistem n'ademplescha forsa betg las pretensiuns per Firefox, ti pos dentant empruvar ina da questas versiuns:

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Suonda questas infurmaziuns per installar Firefox.

Protecziun da datas en Firefox

Firefox per sviluppaders (Developer Edition) è ina plattafurma instabla per tests e svilup. Questa versiun trametta, sco standard, datas a Mozilla — e mintgatant a noss partenaris — per gidar a schliar problems ed empruvar novas ideas. Ve a savair tge che vegn transmess.

Nightly

Scuvra noss navigatur da la proxima generaziun ed ans gida per ch'el daventia il meglier navigatur pussaivel: emprova Firefox Nightly.

Tes sistem n'ademplescha forsa betg las pretensiuns per Firefox, ti pos dentant empruvar ina da questas versiuns:

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Tes sistem n'ademplescha betg las pretensiuns per exequir Firefox.

Suonda questas infurmaziuns per installar Firefox.

Protecziun da datas en Firefox

Nightly è ina plattafurma instabla per tests e svilup. Nightly trametta, sco standard, datas a Mozilla — e mintgatant a noss partenaris — per gidar a schliar problems ed empruvar novas ideas. Ve a savair tge che vegn transmess.

Has chattà insatge che na funcziuna betg? Ans infurmescha.