„Mozillos“ manifesto priedas

Įsipareigojimas siekti sveiko interneto

Atviras, pasaulinis internetas – tai galingiausias kada nors matytas bendravimo ir bendradarbiavimo išteklius. Jis įkūnija kai kurias giliausias viltis dėl žmonijos progreso. Taip pat jis suteikia naujas galimybes mokytis, kurti visos žmonijos bendrumo jausmą ir spręsti neatidėliotinas problemas, su kuriomis žmonės susiduria visame pasaulyje.

Per pastarąjį dešimtmetį mes matėme daugybę atvejų kai šie lūkesčiai pasiteisino pačiais įvairiausiais būdais. Tačiau taip pat susidūrėme ir su atvejais, kai interneto teikiamos galimybės buvo naudojamos supriešinti žmonėms, skatinti smurtui, skleisti neapykantai ir sąmoningai manipuliuoti faktais ir realybe. Supratome, jog turėtume dar aiškiau ir tiksliau išdėstyti savo siekius, susijusius su žmonių patirtimi internete. Dabar tai ir padarysime.

  1. Esame pasišventę kurti internetą, skirtą visoms pasaulio tautoms – tokį, kuriame asmens demografiniai duomenys neįtakoja jo galimybių pasiekti internetą ir juo naudotis bei nesukuria su tomis galimybėmis susijusių ribojimų.
  2. Esame pasišventę kurti internetą, skatinantį pilietinį diskursą, žmogišką orumą ir asmeninės išraiškos laisvę.
  3. Esame pasišventę kurti internetą, skatinantį kritinį mąstymą, argumentuotas diskusijas, dalijimąsi žiniomis ir patikrinamais faktais.
  4. Esame pasišventę kurti internetą, padedantį įvairiausias grupes bendradarbiauti, siekiant naudos visuomenei.

10 mūsų principų

Pirmasis principas Internetas – tai neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalis ir vienas svarbiausių mokymo, bendravimo, bendradarbiavimo, verslo, pramogų ir visuomenės plačiąja prasme komponentų.

Išsamiau

Antrasis principas Internetas – tai pasaulinis viešas išteklius, kuris turi išlikti atviras ir visiems prieinamas.

Išsamiau

Trečiasis principas Internetas turi praturtinti kiekvieno individo gyvenimą.

Išsamiau

Ketvirtasis principas Individualus saugumas ir privatumas internete yra būtini ir negali būti traktuojami kaip neprivalomi.

Išsamiau

Penktasis principas Individams būtina turėti galimybę formuoti internetą ir jo teikiamas galimybes pagal savo poreikius.

Išsamiau

Šeštasis principas Interneto kaip viešojo ištekliaus efektyvumas priklauso nuo jo suderinamumo (atvirų protokolų, duomenų formatų, turinio), galimybių inovuoti bei pasaulinio dalyvavimo jo vystyme.

Išsamiau

Septintasis principas Laisvoji ir atviroji programinė įranga skatina interneto, kaip viešojo ištekliaus, vystymąsi.

Išsamiau

Aštuntasis principas Skaidrūs, bendruomenėmis grįsti procesai skatina dalyvavimą, atsakingumą ir pasitikėjimą.

Išsamiau

Devintasis principas Verslo įsitraukimas komerciniais pagrindais į interneto vystymą suteikia daug privalumų, tačiau lygsvara tarp verslo pelno ir viešojo intereso yra kritiškai svarbi.

Išsamiau

Dešimtasis principas Interneto viešosios naudos aspektų padidinimas yra svarbus tikslas, kuriam verta skirti laiko ir dėmesio bei pasišvęsti.

Išsamiau