Parsiųsti „Firefox“

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Privacy Notice

Mozilla manifesto priedas

Įsipareigojimas siekti sveiko interneto

Atviras, pasaulinis internetas – tai galingiausias kada nors matytas bendravimo ir bendradarbiavimo išteklius. Jis įkūnija kai kurias giliausias viltis dėl žmonijos progreso. Taip pat jis suteikia naujas galimybes mokytis, kurti visos žmonijos bendrumo jausmą ir spręsti neatidėliotinas problemas, su kuriomis žmonės susiduria visame pasaulyje.

Per pastarąjį dešimtmetį mes matėme daugybę atvejų kai šie lūkesčiai pasiteisino pačiais įvairiausiais būdais. Tačiau taip pat susidūrėme ir su atvejais, kai interneto teikiamos galimybės buvo naudojamos supriešinti žmonėms, skatinti smurtui, skleisti neapykantai ir sąmoningai manipuliuoti faktais ir realybe. Supratome, jog turėtume dar aiškiau ir tiksliau išdėstyti savo siekius, susijusius su žmonių patirtimi internete. Dabar tai ir padarysime.

 1. Esame pasišventę kurti internetą, skirtą visoms pasaulio tautoms – tokį, kuriame asmens demografiniai duomenys neįtakoja jo galimybių pasiekti internetą ir juo naudotis bei nesukuria su tomis galimybėmis susijusių ribojimų.
 2. Esame pasišventę kurti internetą, skatinantį pilietinį diskursą, žmogišką orumą ir asmeninės išraiškos laisvę.
 3. Esame pasišventę kurti internetą, skatinantį kritinį mąstymą, argumentuotas diskusijas, dalijimąsi žiniomis ir patikrinamais faktais.
 4. Esame pasišventę kurti internetą, padedantį įvairiausias grupes bendradarbiauti, siekiant naudos visuomenei.

10 mūsų principų

 1. Pirmasis principas

  Internetas – tai neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalis ir vienas svarbiausių mokymo, bendravimo, bendradarbiavimo, verslo, pramogų ir visuomenės plačiąja prasme komponentų.

 2. Antrasis principas

  Internetas – tai pasaulinis viešas išteklius, kuris turi išlikti atviras ir visiems prieinamas.

 3. Trečiasis principas

  Internetas turi praturtinti kiekvieno individo gyvenimą.

 4. Ketvirtasis principas

  Individualus saugumas ir privatumas internete yra būtini ir negali būti traktuojami kaip neprivalomi.

 5. Penktasis principas

  Individams būtina turėti galimybę formuoti internetą ir jo teikiamas galimybes pagal savo poreikius.

 6. Šeštasis principas

  Interneto kaip viešojo ištekliaus efektyvumas priklauso nuo jo suderinamumo (atvirų protokolų, duomenų formatų, turinio), galimybių inovuoti bei pasaulinio dalyvavimo jo vystyme.

 7. Septintasis principas

  Laisvoji ir atviroji programinė įranga skatina interneto, kaip viešojo ištekliaus, vystymąsi.

 8. Aštuntasis principas

  Skaidrūs, bendruomenėmis grįsti procesai skatina dalyvavimą, atsakingumą ir pasitikėjimą.

 9. Devintasis principas

  Verslo įsitraukimas komerciniais pagrindais į interneto vystymą suteikia daug privalumų, tačiau lygsvara tarp verslo pelno ir viešojo intereso yra kritiškai svarbi.

 10. Dešimtasis principas

  Interneto viešosios naudos aspektų padidinimas yra svarbus tikslas, kuriam verta skirti laiko ir dėmesio bei pasišvęsti.