Parsiųsti „Firefox“

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Privacy Notice

Mozilla manifestas

Įžanga

Internetas kasdien tampa vis svarbesne mūsų gyvenimo dalimi.

„Mozillos“ projektas – tai pasaulinė žmonių bendruomenė, tikinti, kad atvirumas, inovacijos ir lygios galimybės yra būtini tolesniam sveikam interneto vystymuisi. Kartu dirbdami nuo 1998-ųjų, mes stengiamės užtikrinti, kad internetas vystytųsi visiems ir kiekvienam naudinga linkme. Geriausiai mes esame žinomi kaip „Mozilla Firefox“ naršyklės kūrėjai.

Vystydamas pasaulinio garso atvirąją programinę įrangą ir kurdamas naujus bendradarbiavimo būdus, Mozilla projektas remiasi į bendruomenes. Mes kuriame žmonių, prisidedančių prie interneto kokybės kėlimo ir jo draugiškumo, bendruomenes.

Šių pastangų dėka mums pavyko išgryninti aibę principų, kurių, mūsų įsitikinimu, yra būtina laikytis, kad internetas ir toliau neštų naudą tiek visuomenei, tiek verslui. Šiuos principus ir pateikiame žemiau.

Šio Manifesto tikslai yra:

 1. apibrėžti interneto viziją, kuria „Mozillos“ projekto dalyvių valia turi vadovautis Mozillafondas (Mozilla Foundation;
 2. išreikšti tikslus taip, kad jie būtų suprantami visiems, nepriklausomai nuo jų techninių žinių lygio;
 3. skatinti Mozilla bendradarbius didžiuotis tuo, ką mes visi kartu veikiame ir motyvuoti juos tolesnei veiklai; ir
 4. suteikti tvirtą pagrindą kitiems siekti šios interneto vizijos įgyvendinimo.

Šie principai netaps realybe patys savaime. Tam, kad internetas būtų atviras kiekvienam, reikia žmonių pagalbos: žmonių, veikiančių pavieniui, susiburiančių į grupes, rodančių kelią kitiems. Mozilla fondas (Mozilla Foundation) yra įsipareigojęs laikytis „Mozillos“ manifeste apibrėžtų principų ir juos skleisti. Visus kviečiame prisijungti prie mūsų siekiant padaryti internetą dar geresne vieta visiems.

Principai

 1. Internetas – tai neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalis ir vienas svarbiausių mokymo, bendravimo, bendradarbiavimo, verslo, pramogų ir visuomenės plačiąja prasme komponentų.
 2. Internetas – tai pasaulinis viešas išteklius, kuris turi išlikti atviras ir visiems prieinamas.
 3. Internetas turi praturtinti kiekvieno individo gyvenimą.
 4. Individualus saugumas ir privatumas internete yra būtini ir negali būti traktuojami kaip neprivalomi.
 5. Individams būtina turėti galimybę formuoti internetą ir jo teikiamas galimybes pagal savo poreikius.
 6. Interneto kaip viešojo ištekliaus efektyvumas priklauso nuo jo suderinamumo (atvirų protokolų, duomenų formatų, turinio), galimybių inovuoti bei pasaulinio dalyvavimo jo vystyme.
 7. Laisvoji ir atviroji programinė įranga skatina interneto, kaip viešojo ištekliaus, vystymąsi.
 8. Skaidrūs, bendruomenėmis grįsti procesai skatina dalyvavimą, atsakingumą ir pasitikėjimą.
 9. Verslo įsitraukimas komerciniais pagrindais į interneto vystymą suteikia daug privalumų, tačiau lygsvara tarp verslo pelno ir viešojo intereso yra kritiškai svarbi.
 10. Interneto viešosios naudos aspektų padidinimas yra svarbus tikslas, kuriam verta skirti laiko ir dėmesio bei pasišvęsti.

Mozilla manifesto sklaida

Yra daugybė būdų prisidėti prie „Mozillos“ manifesto principų įgyvendinimo ir sklaidos. Mes teigiamai vertiname platų veiklų spektrą ir iš „Mozillos“ projekto narių tikimės panašaus kūrybingumo, kaip ir kitose projekto srityse. Tiems, kas neturi stiprių ryšių su „Mozillos“ projektu, paprastas ir efektyvus būdas palaikyti Manifestą – naudotis „Mozilla Firefox“ naršykle ir kitais produktais, įgyvendinančiais Manifesto principus.

„Mozilla Foundation“ įsipareigojimai

(Mozilla Foundation) įsipareigoja savo veikloje palaikyti Mozilla manifestą ir skleisti jo idėjas. Mes:

 • kursime ir vystysime atvirojo kodo technologijas ir „Mozillos“ manifestą palaikančias bendruomenes;
 • kursime ir vartotojams platinsime kokybiškus produktus, palaikančius Manifesto principus;
 • naudosimės Mozilla aktyvais (intelektine nuosavybe, kaip antai autorių teisėmis, prekės ženklais, infrastruktūra, finansiniais ištekliais ir įvaizdžiu) kad išlaikytume internetą kaip atvirą platformą;
 • skleisime ekonominės vertės visuomenės labui kūrimo modelius; ir
 • skleisime Mozilla manifesto principus viešajame diskurse bei interneto industrijoje.

Kai kurios Fondo veiklos (šiuo metu tai – vartotojams skirtų produktų kūrimas, platinimas ir sklaida) vykdomos daugiausia per „Mozilla Foundation“ priklausančią dukterinę organizaciją – „Mozilla Corporation“.

Kvietimas

Mozilla Foundation kviečia visus, palaikančius Mozilla manifesto principus, prisijungti prie mūsų ir atrasti naujus būdus prisidėti prie šios interneto vizijos įgyvendinimo.