Discargar Firefox

Firefox es non plus supportate sur Windows 8.1 e infra.

Discarga Firefox ESR (Extended Support Release) pro usar Firefox.

Firefox es non plus supportate sur macOS 10.14 e infra.

Discarga Firefox ESR (Extended Support Release) pro usar Firefox.

Aviso de confidentialitate de Firefox

Firefox contra Microsoft Edge

Firefox rende le protection del confidentialitate facile e commode, de maniera que tu non ha besonio de preoccupar te de illo.

Nos bloca le traciatores per predefinition. Edge non lo face.

Nos alsi offere functiones facile a usar tal como:

Con Firefox, es facile seliger le motor de recerca preferite cata vice que tu cerca. Edge te face cercar inter le parametros pro usar un motor de recerca differente de Bing.

Microsoft debe render felice su actioneros, ma nos pote concentrar nos a render te felice e dar prioritate a tu confidentialitate.

Il es facile passar

Passar a Firefox es facile e rapide: importa tu marcapaginas, tu contrasignos, chronologia e preferentias de Edge con un clic e immediatemente tu es preste a usar Firefox. Ecce como usar le button Importar pro passar.