Potpuno prevedene verzije

Jezik ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale Preuzmi Preuzmi

Nema pronađenih odgovarajućih jezika.