Ko ñemboguejy oñepyrũva’erã ijehegui. ¿Ndoikói? Eha’ãjey mboguejy pyahu.

¡Oĩmbátama!
Ko’ág̃a oipuru mohendaha emboguejyva’ekue.

¡Oĩmbátama!
Ko’ág̃a embojuruja marandurenda emboguejyramóva.

¡Oĩmbátama!
Ko’ág̃a emohendapa Firefox.

Pe ñemboguejy ojejoko. Hákatu nokañymbái.

Pe ñemboguejy ojejoko. Hákatu nokañymbái.

Firefox ejuhúta tembiaporã rendápe Windows emohenda rire

¿Neapañuãipa? Eñepytyvõta ne ñemohendápe.

¿Neapañuãipa? Eñepytyvõta ne ñemohendápe.

¿Neapañuãipa? Eñepytyvõta ne ñemohendápe.

Ejapomína ko’ã mba’e emohendávo Firefox.

Ikatu hína nde apopyvusu ndorekói Firefox ojeruréva, hákatu eipurukuaa peteĩva ãva rehegua.