Luchdaich a-nuas Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Aithris prìobhaideachd Firefox

Prionnsabalan prìobhaideachd an dàta

Tha na còig prionnsabalan a leanas stèidhichte air manifesto Mozilla agus ’gar stiùireadh is sinne:

 • a’ leasachadh a’ bhathair is nan seirbheisean againn
 • a’ cumail rian air an dàta a chruinnicheas sinn mun luchd-chleachdaidh againn
 • a’ taghadh is a’ dèiligeadh ri com-pàirtichean
 • a’ dealbhadh a’ phoileasaidh phoblaich is ar n-obrach brosnachaidh
 1. Gun dad dìomhair

  Cleachd is co-roinn fiosrachadh air dòigh shoilleir agus a chum math a’ chleachdaiche.

 2. Smachd a’ chleachdaiche

  Leasaich bathar is brosnaich deagh-chleachdaidhean a bheir smachd air an cuid dàta ’s na nì iad air loidhne dhan luchd-chleachdaidh.

 3. Dàta cuingichte

  Cruinnich dìreach na tha feum air, gun urra gu na h-ìre as fhaide agus sguab às e nuair nach eil feum air tuilleadh.

 4. Roghainnean ciallach

  Dealbh cothromachadh rèidh eadar sàbhailteachd is cofhurtachd.

 5. Dìon làidir

  Dìon daingeann làidir air dòigh a ghabhas a dhearbhadh gu follaiseach.