Ƴettu tabbe maa ngam yahde

Lollin tabbe maa udditiiɗe tawi alaa caɗeele e cinndel, ordinateer walla alluwel e Firefox.

Yiy tabbe maa udditiiɗe e masiŋon cinndel kam e alluwel so a seŋiima e konte maa Firefox.

Yiy tabbe maa udditiiɗe e ordinateer kam e alluwel kadi. Seŋo tan walla sos konte Firefox.

Yuɓɓo maa ena gasa ɗooftaaki baɗɗiiɗe Firefox, kono aɗa waawi etaade wootere e ɗeeɗoo jame:

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Tiiɗno rew e ɗee tinndinooje ngam aafde Firefox.

Suturo Firefox

Heɓ jaaɓnirgal ngal

Ɗaccit boyet maa ɓataakeeji

Aɗa jogii haa jooni jokke iimeel e aan e hoore maa? Neldu tabbe hakkunde masiŋon.

Masiŋel dow no dowrowo

Fuɗɗo wanngaade e nokku gooto, ƴettu nokku goɗɗo.

Lollin ko aldaa e caɗeele

Keɓe maa ina kisi e konte Firefox.