Mozilla Manifestuaren Addenduma

Hitzeman Internet osasuntsuaren alde

Internet ireki eta globala inoiz izan dugun komunikazio eta kolaborazio baliabiderik boteretsuena da. Gizadiaren aurrerapenerako ditugun itxaropenik sakonenetako batzuk adierazten ditu. Ikasteko aukera berriak eskaintzen ditu, gizatasun partekatu baten sentipena eraikiz, eta alde orotako jendeak aurre egin beharreko arazoak konpontzeko bidea emanez.

Azken hamarkadan promes hau era ugaritan asebetetzen ikusi dugu. Ikusi dugu ere Interneten boterea nola erabili den zatiketa areagotzeko, bortxakeria bultzatzeko, gorrotoa sustatzeko, eta egia eta errealitatea nahita manipulatzeko. Ikasi dugu gizarteak Internetekiko izan beharreko esperientziari buruzko asmoak argiago azaldu beharko genituzkeela. Hala egingo dugu orain.

  1. Munduko pertsona guztiak baitan hartzen dituen Internet batekiko konpromisoa dugu — norbanakoen ezaugarri demografikoek ez dezaten zehaztu haien Weberako sarbidea, aukerak, edo esperientziaren kalitatea.
  2. Eztabaida zibila, giza duintasuna eta adierazpen indibidualak sustatzen dituen Internet batekiko konpromisoa dugu.
  3. Arrazoiketa kritikoa, argudiodun eztabaida, jakintza partekatua eta egitate egiaztagarriak goratzen dituen Internet batekiko konpromisoa dugu.
  4. Guztien onuraren alde lan egiten duten komunitate anitzen arteko kolaborazioa katalizatzen duen Internet batekiko konpromisoa dugu.

Gure 10 printzipioak

Lehen printzipioa Internet bizitza modernoaren osagai garrantzitsua da — osagai gakoa hezkuntzan, komunikazioan, elkarlanean, negozioetan, aisialdian eta gizartean oro har.

Argibide gehiago

2. printzipioa Internet baliabide publiko globala da, eta irekia eta eskuragarria izaten jarraitu behar du.

Argibide gehiago

3. printzipioa Internetek gizabanakoen bizitzak aberastu beharko lituzke.

Argibide gehiago

4. printzipioa Gizabanakoen segurtasuna eta pribatutasuna interneten funtsezkoak dira eta ezin dira hautazkotzat hartu.

Argibide gehiago

5. printzipioa Norbanakoek internet definitzeko gaitasuna izan behar dute, eta baita bertan izandako esperientziak ere.

Argibide gehiago

6. printzipioa Internetek baliabide publiko gisa duen eraginkortasunaren oinarriak elkarreragingarritasuna (protokoloak, datu-formatuak, edukia), berrikuntza eta mundu-mailako parte-hartze deszentralizatua dira.

Argibide gehiago

7. printzipioa Iturburu irekiko software libreak internet baliabide publiko gisa garatzen laguntzen du.

Argibide gehiago

8. printzipioa Komunitatean oinarrituriko prozesu gardenek parte-hartzea, erantzukizuna eta konfiantza sustatzen dituzte.

Argibide gehiago

9. printzipioa Interneten garapenean komertzialki eragiteak onura ugari dakartza; etekin komertzialaren eta onura publikoaren arteko oreka kritikoa da.

Argibide gehiago

10. printzipioa Interneten onura publikoaren alderdiak areagotzea helburu garrantzitsua da, eta merezi du denbora, arreta eta konpromisoa horretan inbertitzea.

Argibide gehiago