Mozilla Manifestua

Gure 10 printzipioak

01 Internet bizitza modernoaren osagai garrantzitsua da — osagai gakoa hezkuntzan, komunikazioan, elkarlanean, negozioetan, aisialdian eta gizartean oro har.

Ikasi gehiago

02 Internet baliabide publiko globala da, eta irekia eta eskuragarria izaten jarraitu behar du.

Ikasi gehiago

03 Internetek gizabanakoen bizitzak aberastu beharko lituzke.

Ikasi gehiago

04 Gizabanakoen segurtasuna eta pribatutasuna Interneten funtsezkoak dira eta ezin dira hautazkotzat hartu.

Ikasi gehiago

05 Norbanakoek Internet definitzeko gaitasuna izan behar dute, eta baita bertan izandako esperientziak ere.

Ikasi gehiago

06 Internetek baliabide publiko gisa duen eraginkortasunaren oinarriak elkarreragingarritasuna (protokoloak, datu-formatuak, edukia), berrikuntza eta mundu-mailako parte-hartze deszentralizatua dira.

Ikasi gehiago

07 Iturburu irekiko software libreak Internet baliabide publiko gisa garatzen laguntzen du.

Ikasi gehiago

08 Komunitatean oinarrituriko prozesu gardenek parte-hartzea, erantzukizuna eta konfiantza sustatzen dituzte.

Ikasi gehiago

09 Interneten garapenean komertzialki eragiteak onura ugari dakartza; etekin komertzialaren eta onura publikoaren arteko oreka kritikoa da.

Ikasi gehiago

10 Interneten onura publikoaren alderdiak areagotzea helburu garrantzitsua da, eta merezi du denbora, arreta eta konpromisoa horretan inbertitzea.

Ikasi gehiago