Αρχές Προστασίας Δεδομένων

Οι πέντε αρχές που ακολουθούν πηγάζουν από τη διακήρυξη Mozilla και πληροφορούν για το πως εμείς:

 • αναπτύσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • διαχειριζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγουμε
 • επιλέγουμε και αλληλεπιδρούμε με τους συνεργάτες μας
 • διαμορφώνουμε την δημόσια πολιτική και υπεράσπισή μας
 1. Απουσία εκπλήξεων

  Χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες με πλήρη διαφάνεια και με στόχο το όφελος του χρήστη.

 2. Ο έλεγχος στους χρήστες

  Αναπτύσσουμε προϊόντα με βάση τις καλύτερες πρακτικές και παραχωρούμε τον έλεγχο στους χρήστες για τα προσωπικά τους δεδομένα και την εμπειρία τους στο διαδίκτυο.

 3. Περιορισμός στα δεδομένα

  Συλλέγουμε ό,τι χρειαζόμαστε, αφαιρούμε τις ταυτότητες των χρηστών όπου μπορούμε και διαγράφουμε ό,τι δε χρειαζόμαστε.

 4. Ρυθμίσεις με νόημα

  Σχεδιάζουμε έχοντας στο μυαλό μας την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της εμπειρίας του χρήστη.

 5. Άμυνα εις βάθος

  Διατηρούμε πολυεπίπεδους ελέγχους ασφαλείας και πρακτικές, πολλές από τις οποίες επαληθεύονται δημόσια.