Hent Firefox

Firefox understøttes ikke længere på Windows 8.1 og tidligere versioner.

Hent Firefox ESR (Extended Support Release) for at bruge Firefox.

Firefox understøttes ikke længere på macOS 10.14 og tidligere versioner.

Hent Firefox ESR (Extended Support Release) for at bruge Firefox.

Privatlivserklæring for Firefox

Mozilla-manifestet

Introduktion

Internettet bliver en stadig vigtigere del af vores liv.

Mozilla-projektet er et globalt fællesskab af mennesker, der tror på, at åbenhed, innovation og muligheder er nøglen til internettets fortsatte succes. Siden 1998 har vi arbejdet for at sikre, at internettet udvikler sig på en måde, der kommer alle mennesker til gavn. Vi er bedst kendt for at have skabt web-browseren Mozilla Firefox.

Ved hjælp af en fællesskabs-baseret tilgang skaber Mozilla-projektet open source-software i verdensklasse og udvikler nye former for samarbejdsaktiviteter. Vi samler mennesker, der alle ønsker at gøre internettet bedre for os alle.

På baggrund af denne indsats har vi formuleret et sæt principper, som vi mener er afgørende for, at internettet fortsat kan gavne os alle og samtidig tilgodese kommercielle interesser. Disse principper kan du læse nedenfor.

Målet med manifestet er at:

 1. formulere en vision for internettet som Mozillas tilhængere ønsker, at Mozilla Foundation skal arbejde for;
 2. tale til mennesker uanset om de har en teknisk baggrund eller ej;
 3. gøre bidragsydere til Mozilla stolte og motivere os til at fortsætte; og
 4. skabe en ramme, hvor andre mennesker kan fremme deres vision for internettet.

Disse principper bliver ikke til virkelighed af sig selv. Det kræver mennesker at gøre internettet åbent og inkluderende - mennesker der optræder alene, samarbejder i grupper og viser andre vejen. Mozilla Foundation forpligter sig til at fremme principperne formuleret i Mozilla-manifestet, og vi opfordrer andre til at gøre os selskab og gøre internettet til et endnu bedre sted for os alle.

Principper

 1. Internettet er en uundværlig del af det moderne liv — en hjørnesten inden for uddannelse, kommunikation, samarbejde, forretningsliv, underholdning og i samfundet generelt.
 2. Internettet er en global, fælles ressource, som altid skal være åben og tilgængelig.
 3. Internettet skal gøre det enkelte menneskes liv bedre.
 4. Individets sikkerhed og ret til privatliv på internettet er grundlæggende og må ikke betragtes som noget, der kan vælges fra.
 5. Mennesker skal have mulighed for at forme internettet og deres egen oplevelse på internettet.
 6. For at internettet kan fungere som en fælles ressource, kræves der kompatibilitet (protokoller, dataformater, indhold), innovation og decentral, verdensomspændende deltagelse.
 7. Gratis og åben software fremmer internettets udvikling som en fælles ressource.
 8. Gennemsigtige og lokalt forankrede processer fremmer deltagelse, ansvarlighed og tillid.
 9. Der er mange fordele ved en kommerciel medvirken til internettets udvikling, men det er afgørende, at der opnås den rette balance imellem kommerciel profit og de fælles interesser.
 10. Styrkelsen af internettets almennyttige aspekt er et vigtigt mål, som vi bør skænke både vores tid, opmærksomhed og engagement.

Fremmelse af Mozilla-manifestet

Der er mange forskellige måder at fremme principperne i Mozilla-manifestet på. Vi ønsker at iværksætte en lang række aktiviteter, og vi forventer, at Mozilla-tilhængere vil udvise den samme kreativitet, som de hidtil har vist i andre dele af projektet. Er man ikke dybt involveret i Mozilla-projektet, kan man nemt og meget effektivt vise sin støtte ved at benytte Mozilla Firefox og andre produkter, som bygger på principperne i manifestet.

Mozilla Foundations løfte

Mozilla Foundation forpligter sig til at støtte Mozilla-manifestet i alle vore aktiviteter. Helt konkret vil vi:

 • skabe og muliggøre open source-teknologier og fællesskaber der støtter principperne i manifestet;
 • skabe og levere fantastiske forbrugerprodukter, der støtter principperne i manifestet;
 • benytte os af Mozillas aktiver (intellektuel ejendomsret som fx. ophavsret og varemærker, infrastruktur, midler og omdømme) til at sikre internettets fortsatte status som en åben platform;
 • fremme modeller der skaber økonomisk værdi til almen gavn; og
 • advokere for principperne i Mozilla-manifestet i den offentlige debat og inden for internetbranchen.

Visse af Mozilla Foundations aktiviteter — p.t. udvikling, levering og markedsføring af forbrugerprodukter — sker primært igennem vores 100 % ejede datterselskab Mozilla Corporation.

Invitation

Mozilla Foundation opfordrer alle andre, der støtter principperne i Mozilla-manifestet, til at gøre os selskab og sammen med os finde nye måder at gøre denne vision for internettet til virkelighed.