Mozilla-manifestet

Disse principper er styrende for vores mission om at fremme åbenhed, innovation og muligheder på nettet.

Vores 10 principper

01 Internettet er en uundværlig del af det moderne liv — en hjørnesten inden for uddannelse, kommunikation, samarbejde, forretningsliv, underholdning og i samfundet generelt.

02 Internettet er en global, fælles ressource, som altid skal være åben og tilgængelig.

Læs mere

Åbenhed behøver ingen begrundelse. Men det gør det modsatte.

Johnathan Nightingale, VP Firefox

03 Internettet skal gøre det enkelte menneskes liv bedre.

04 Individets sikkerhed og ret til privatliv på internettet er grundlæggende og må ikke betragtes som noget, der kan vælges fra.

05 Den enkelte skal have mulighed for at forme internettet og sin egen oplevelse på det.

06 For at internettet kan fungere som en fælles ressource, kræves der kompatibilitet (protokoller, dataformater, indhold), innovation og decentral, verdensomspændende deltagelse.

07 Gratis og åben software fremmer internettets udvikling som en fælles ressource.

08 Gennemsigtige og lokalt forankrede processer fremmer deltagelse, ansvarlighed og tillid.

09 Der er mange fordele ved en kommerciel medvirken til internettets udvikling, men det er afgørende, at der opnås den rette balance imellem kommerciel profit og de fælles interesser.

10 Styrkelsen af internettets almennyttige aspekt er et vigtigt mål, som vi bør skænke både vores tid, opmærksomhed og engagement.

Fortæl det videre

Lær mere om…