Hent Firefox

Firefox understøttes ikke længere på Windows 8.1 og tidligere versioner.

Hent Firefox ESR (Extended Support Release) for at bruge Firefox.

Firefox understøttes ikke længere på macOS 10.14 og tidligere versioner.

Hent Firefox ESR (Extended Support Release) for at bruge Firefox.

Privatlivserklæring for Firefox

Tillæg til Mozilla-manifestet

Fokus på et sundt internet

Det åbne, verdensomspændende internet er det mest virksomme middel til kommunikation og samarbejde nogensinde set. Det gør vores største håb for menneskehedens fremskridt mulige. Det giver nye muligheder for lærdom, mellemfolkelig samhørighed og løsning af de aktuelle problemer, verdens befolkning står over for.

Vi har på mange måder set internettet indfri disse muligheder. Men vi har også set internettet blive brugt til at så splid, tilskynde til vold og had og bevidst manipulere fakta og sprede usandheder. Vi har lært, at vi bør være mere præcise i vores mål for menneskers oplevelse af internettet. Det er vi nu.

 1. Vi vil et internet for alle mennesker på jorden — adgangen til internettet, mulighederne og kvaliteten af oplevelserne på internettet, det skal alt sammen være ens for alle uanset geografisk placering.
 2. Vi vil et internet, der fremmer samtale og forståelse og menneskelig værdighed, og som giver alle mulighed for at udtrykke sig.
 3. Vi vil et internet, der fremmer kritisk tænkning, begrundede argumenter, viden og bevislige fakta.
 4. Vi vil et internet, der fremmer samarbejde mellem forskellige grupper, der arbejder for det fælles gode.

Vores 10 principper

 1. 1. princip

  Internettet er en integreret del af det moderne liv — en nøglekomponent til undervisning, kommunikation, samarbejde, forretning, underholdning og samfundet som helhed.

 2. 2. princip

  Internettet er en global, fælles ressource, som altid skal være åben og tilgængelig.

 3. 3. princip

  Internettet skal forbedre det enkelte menneskes liv.

 4. 4. princip

  Individets sikkerhed og ret til privatliv på internettet er grundlæggende og må ikke betragtes som noget, der kan vælges fra.

 5. 5. princip

  Den enkelte skal have mulighed for at forme internettet og sin egen oplevelse på det.

 6. 6. princip

  For at internettet kan fungere som en fælles ressource, kræves der kompatibilitet (protokoller, dataformater, indhold), innovation og decentral, verdensomspændende deltagelse.

 7. 7. princip

  Gratis og åben software fremmer internettets udvikling som en fælles ressource.

 8. 8. princip

  Gennemsigtige og lokalt forankrede processer fremmer deltagelse, ansvarlighed og tillid.

 9. 9. princip

  Der er mange fordele ved en kommerciel medvirken til internettets udvikling, men det er afgørende, at der opnås den rette balance imellem kommerciel profit og de fælles interesser.

 10. 10. princip

  Styrkelsen af internettets almennyttige aspekt er et vigtigt mål, som vi bør skænke både vores tid, opmærksomhed og engagement.