Podmínky poskytování služeb MDN Plus

Verze 1.12 platná od 1. listopadu 2023

MDN Plus se služba předplatného, která poskytuje prémiové funkce, včetně MDN offline, sbírek, motivů a aktualizací. (dále jen „Služby“). Pečlivě si prosím přečtěte tyto Podmínky poskytování služeb, neboť vysvětlují důležité informace ohledně vašeho využívání Služeb.

K využívání Služeb musíte být oprávněni.

Musíte se nacházet v zemi, kde je služba k dispozici. V tuto chvíli je služba k dispozici ve Spojených státech amerických, Kanadě, Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí, Irsku, Malajsii, na Novém Zélandu a v Singapuru. K využívání služeb se vyžaduje účet Mozilla.

Pro založení účtu Mozilla budete muset rovněž vyslovit souhlas s Podmínkami poskytování služeb a Oznámením o ochraně osobních údajů pro váš účet Mozilla.

Vaše soukromí

Vaše soukromí. Prohlášení o ochraně osobních údajů MDN Plus vysvětluje, jaké informace jsou odesílány, když využíváte Služby, a jak s těmito informacemi zacházíme a jak je sdílíme.

Společnost Mozilla je globální organizací a naše počítače a počítače našich poskytovatelů služeb se mohou nacházet v různých zemích po celém světě, včetně Spojených států amerických. To znamená, že vaše údaje mohou být zpracovávány na serverech umístěných mimo zemi, kde žijete, a tato země může mít odlišnou úroveň předpis ohledně ochrany osobních údajů než je tomu ve vaší zemi. Tím, že nám své údaje poskytnete, udílíte souhlas s tímto druhem převodů vašich údajů.

Oprávnění nezbytná pro poskytování Služeb

Vaše využívání Služeb. Společnost Mozilla vám poskytuje oprávnění využívat Služby MDN Plus v souladu s těmito Podmínkami poskytování služeb. Toto oprávnění slouží pouze k osobnímu využití. Služby nesmíte převádět, udílet k nim podlicenci, dále je prodávat ani komerčně využívat.

Společnosti Mozilla udílíte veškerá práva nezbytná pro provozování Služeb, včetně zpracovávání dat, která nahrajete do Služeb nebo k nimž prostřednictvím Služeb přistupujete, a to včetně všech poznámek, které uděláte, nebo příspěvků zveřejněných na webových stránkách. To zahrnuje rovněž právo zasílat vám oznámení a zpracovávat a uchovávat vaše údaje, jako jsou uložené stránky a štítky. Podrobnější informace o tom, jak společnost Mozilla zpracovává údaje, najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů MDN Plus. Rovněž souhlasíte, že vaše využívání Služeb bude v souladu se Zásadami přijatelného používání společnosti Mozilla. Nesete výhradní odpovědnost za obsah, který přenášíte, a za příslušné důsledky.

Vaše zpětná vazba a návrhy. Pokud společnosti Mozilla předložíte jakékoliv nápady, návrhy nebo zpětnou vazbu ohledně MDN Plus nebo služeb, které v rámci MDN Plus využíváte, udílíte společnosti Mozilla oprávnění tyto informace využívat bezplatně a bez jakýchkoliv dalších závazků.

Duševní vlastnictví společnosti Mozilla. Mozilla ani její poskytovatelé licence vám neposkytují žádná práva k duševnímu vlastnictví v rámci Služeb, jež nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedena. Tyto Podmínky například neupravují právo užívání jakýchkoliv autorských práv, ochranných známek či jiných odlišných znaků značky společnosti Mozilla nebí jejích poskytovatelů licence. Software společnosti Mozilla se distribuuje pod aktuální verzí licence Mozilla Public License či jiných podobně permisivních licencí a za jejich podmínek.

Pro podrobnější informace o způsobu fungování MDN Plus se můžete podívat na zdrojový kód, který služby využívají, yari, kuma a infra.

Vaše platba

Platba. Službu MDN Plus nabízíme formou automaticky se obnovující předplacené služby. Když se zaregistrujete, udílíte nám právo účtovat prostřednictvím vámi uvedené platební metody poplatky za předplatné za první období Služeb. Vaše předplatné se obnoví automaticky na konci každého období a vy nám udílíte oprávnění účtovat poplatek za předplatné pro každé období. Pokud přestanete platit, okamžitě pozastavíme váš účet a pokud nezaplatíte, můžeme jej po 2 měsících odstranit.

Zásada 30denního vrácení peněz. Když se poprvé zaregistrujete k předplatnému MDN Plus prostřednictvím webových stránek společnosti Mozilla, pokud účet zrušíte během prvních 30 dní, můžete požádat o vrácení peněz a společnost Mozilla vám poplatek za prví období předplatného vrátí. Tato nabídka se vztahuje pouze na první předplatné. Toto platí navíc vedle všech případných dalších práv, které vám náleží v souladu s právními předpisy o ochraně spotřebitele vaší země.

Své předplatné můžete kdykoliv zrušit.

Zrušení. Své předplatné MDN Plus můžete kdykoliv zrušit. Můžete tak učinit kliknutím na odkaz „Zrušit předplatné“ v kterémkoliv e-mailu, který vám zašleme, nebo tak, že přejdete do části Placené předplatné ve svém účtu Mozilla a kliknete na volbu „Zrušit“ u svého předplatného MDN Plus. Pokud se rozhodnete pro zrušení, automatické obnovení se zastaví, nebudeme vám účtovat za žádné budoucí platební období a vy ztratíte přístup ke službě po uplynutí stávajícího fakturačního cyklu.

Nesete odpovědnost za důsledky vašeho využívání Služeb.

  • Společnosti Mozilla poskytujete ujištění, že Služby nebudete využívat v rozporu s právem jakýchkoliv osob nebo v rozporu s jakýmikoliv právními předpisy.

  • V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte, že společnost Mozilla neponese žádnou odpovědnost žádným způsobem za případnou nemožnost využívání Služeb, za jakákoliv omezení služeb ani za případné nároky vyplývající z těchto podmínek. Společnost Mozilla výslovně vylučuje následující: nepřímé, speciální, náhodné, následné nebo příkladné škody, přímé nebo nepřímé škody ze ztráty goodwillu, přerušení prací, ztráty zisku, ztráty dat nebo poruch počítače. Veškerá odpovědnost společnosti Mozilla související s touto smlouvou je omezena maximální výši 500 USD.

  • Souhlasíte s tím, že společnost Mozilla odškodníte a budete bránit před veškerými závazky nebo nároky vyplývajícími z vaší účasti ve MDN Plus, a to v rozsahu přípustném platnými právními předpisy.

  • Společnost Mozilla služby poskytuje „tak jak jsou“. V rozsahu přípustném platnými právními předpisy společnost Mozilla výslovně vylučuje veškeré zákonné záruky nebo garance, jako jsou záruky „prodejnosti“, „vhodnosti ke konkrétnímu účelu“, „neporušování práv třetích osob“ a záruky vyplývající z jednání, využití nebo obchodu.

  • V souladu s právními předpisy vaší země vám mohou náležet další práva. Nic, co je uvedeno v těchto Podmínkách poskytování služeb nebude mít dopad na taková práva, pokud se uplatní.

Aktualizace nebo ukončení těchto Podmínek

  • Společnost Mozilla může tyto Podmínky aktualizovat. Společnost Mozilla se občas může rozhodnout tyto Podmínky aktualizovat. Aktualizované znění Podmínek zveřejníme online. Vaše případné další využívání Služeb budeme považovat za akceptaci těchto změn z vaší strany. V horní části této stránky uvedeme datum účinnosti, aby bylo jasné, kdy byly nejnovější aktualizace zveřejněny.

  • Ukončení. Tyto Podmínky platí, dokud se vy nebo společnost Mozilla nerozhodnete je ukončit. Vypovědět je můžete kdykoliv bez udání důvodu tím, že přestanete službu používat a MDN Plus odstraníte. Společnost Mozilla je oprávněna pozastavit nebo ukončit přístup kohokoliv ke službě kdykoliv z libovolného důvodu, včetně případu, kdy se společnost Mozilla rozhodne službu ukončit. Pokud se rozhodneme pozastavit nebo ukončit váš přístup, pokusíme se vás o tom informovat na e-mailovou adresu přiřazenou k vašemu účtu nebo při vašem následujícím pokusu o přístup k vašemu účtu.

Pokud ukončíme váš přístup ke Službám bez konkrétní příčiny, budete mít nadále přístup ke Službám po dobu stávajícího fakturačního období, nebo vám vrátíme částku za aktuální měsíc. Vyhrazujeme si nicméně právo ukončit vaše používání Služeb s okamžitou platností, pokud se rozumně domníváme, že jste se dopustili porušení Podmínek používání, nebo způsobili jakékoliv jiné porušení těchto Podmínek.

  • Volba práva. Na tuto smlouvu se uplatní zákony státu Kalifornie s vyloučením ustanovení kolizních norem státu Kalifornie. V případě jakéhokoliv rozporu touto mezi anglickou verzí smlouvy a překladem má tato anglická verze přednost.

Kontaktní údaje společnosti Mozilla:

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com