Moderování obsahu ve společnosti Mozilla

Poslední aktualizace 29. dubna 2024

Zásady pro obsah

Společnost Mozilla nabízí několik produktů, které uživatelům umožňují sdílet a vyměňovat si obsah - včetně originálních textů a obrázků, webových stránek nebo článků třetích osob, jakož i softwarových aplikací. Obsah sdílený prostřednictvím těchto produktů, nebo kdekoliv jinde v rámci Komunity Mozilla, musí splňovat platné zásady pro obsah.

Všechny produkty musí být v souladu se Zásadami přijatelného používání společnosti Mozilla. Na obsah sdílený ve službě Mozilla.Social se navíc vztahují Zásady pro obsah služby Mozilla Social; a na obsah sdílený v rámci Add-On Marketplace (AMO) společnosti Mozilla se vztahují Zásady doplňku Firefox. Nové a experimentální produkty, které hostují uživateli generovaný obsah, mohou mít své vlastní zásady pro obsah: v případě používání některého z těchto produktů se prosím podívejte na domovskou stránku produktu nebo se seznamte s Podmínkami služby, kde najdete příslušné platné zásady pro obsah.

Jak provádíme moderování

Společnost Mozilla se snaží vytvářet živoucí online komunitu, která vítá přispěvatele a návštěvníky ze všech komunit, národností a společenských prostředí. Naše úsilí o moderování obsahu tento cíl odráží.

Každý příslušný produkt společnosti Mozilla umožňuje uživatelům nahlašovat obsah, který je nezákonný nebo porušuje platné zásady. Každým hlášením ohledně obsahu, které obdržíme, se zabývá lidská bytost. Porušení zásad pro obsah na AMO a Mozilla Social jsou hodnocena příslušným týmem lidských moderátorů. Porušení Zásady pro obsah a Zásad přijatelného používání v případě ostatních produktů kontrolují členové týmů příslušného produktu. V některých případech budou hlášení nezákonného obsahu kontrolována členy našeho právního týmu. Doplňky, které budou nahlášeny v důsledku porušení těchnických zásad nebo Zásad AMO, stejně jako zpětná vazba, kterou obdržíme k dodatkům hostovaným na AMO, bude posuzovat člověk z produktového týmu AMO. Toto hodnocení bude obvykle zahrnovat kontrolu nabídky, stejně jako kódovou základnu a charakteristiky doplňku.

V případě, že obdržíme duplicitní hlášení ohledně stejného kusu obsahu, provedeme pouze jednu kontrolu, a pozdější nahlašovatele budeme informovat o tom, že obsah byl již posouzen, místo abychom každé hlášení kontrolovali a reagovali na něj samostatně.

Rozhodnutí moderování

Pokud moderátor rozhodne o tom, že obsah naše zásady neporušuje, nahlašovatele budeme o takovém rozhodnutí informovat a proti obsahu nepodnikneme žádné kroky. Ve většině případů poskytneme nahlašovateli příležitost k podání odvolání.

Pokud moderátor zjistí, že došlo k porušení některé z našich zásad, podnikneme kroky vyplývající z příslušných zásad, a to včetně:

  • doplnění varování ohledně obsahu,
  • odstranění obsahu nebo
  • pozastavení účtu.

Informovat o tom budeme jak nahlašovatele tak uživatelem u kterého bylo porušení zjištěno, a uživateli poskytneme příležitost k podání odvolání.

Pokud lze porušení potrestat varováním nebo odstraněním obsahu, další porušení může vést k pozastavení. V takových případech budeme uživatele rovněž informovat, že jeho účet byl pozastaven na základě historie opakovaných porušení. Poskytneme příležitost podat samostatné odvolání jak proti poslednímu rozhodnutí moderování, tak proti výslednému pozastavení. U některých produktů lze tato odvolání spojit, zatímco u jiných je třeba je podávat odděleně.

Odvolání

Akceptujeme dva typy odvolání v souvislosti s moderováním:

  • od nahlašovatelů, jejichž hlášení nevedlo k následným krokům; a
  • od uživatelů, jejichž obsah byl odstraněn nebo jejichž účty byly penalizovány v důsledku porušení našich zásad pro obsah.

V obou případech poskytujeme formulář, jehož prostřednictvím může příslušná strana podat své odvolání a vysvětlit, proč se domnívá, že předchozí rozhodnutí bylo nesprávné a není v souladu s našimi zásadami nebo platnými zákonnými požadavky. Tato odvolání využívají stejný nástroj řízení případů, který používáme v první fázi našeho procesu moderování - což nám pomáhá přijímat a sledovat odvolání a kontrolovat zásady, počáteční hlášení a mnoho dalších informací, které byly v rámci rozhodnutí moderování uplatněny.

Odvolání budou po doručení směřována do vyhrazené fronty. V závislosti na typu souvisejícího porušení budou položky ve frontě zkontrolovány dalšími členy tmu moderování, týme příslušného produktu nebo našim celofiremním týmem důvěry a bezpečnosti nebo právním týmem společnosti Mozilla. Osoby provádějící kontrolu odvolání zkontrolují platné zásady a veškeré případné interní směrnice, stejně jako informace poskytnuté osobou podávající odvolání, aby mohly rozhodnout, zda bylo původní rozhodnutí správné a v souladu se zásadami společnosti Mozilla.

Pokud bude v odvolání úspěšný uživatel, budeme informovat uživatele a předchozí kroky vůči obsahu nebo jeho účtu budou odvolány. Pokud bude v odvolání úspěšný nahlašovatel, budeme informovat jak uživatele, tak nahlašovatele, a přijmeme kroky proti obsahu, který způsobil porušení našich zásad, a to v souladu s platnými zásadami.

Po dobu až 6 měsíců můžeme přestat zpracovávat odvolání od kohokoliv, u koho zjistíme, že opakovaně podává odvolání buď obsahující urážlivé výrazy nebo zcela neodůvodněné.

Pokud s výsledkem našeho interního odvolacího procesu nebudete souhlasit a pokud sídlíte v EU, své obavy můžete předložit certifikovanému orgánu pro mimosoudní řešení sporů.

Nepodložená hlášení

Neustále zasílání nepodložených hlášení povede k odvolání oprávnění k podání hlášení po dobu až 6 měsíců. V případě podání hlášení se prosím ujistěte, zda došlo ke skutečnému porušení zásad nebo právních předpisů.