Zásady přijatelného používání

Služby společnosti Mozilla nesmíte používat k:

 • žádným nezákonným aktivitám ani jinému porušování platných právních předpisů;
 • ohrožování, obtěžování či porušování práva na soukromí druhých osob; zasílání nevyžádaných sdělení; ani zachycování, sledování či upravování komunikace, která nebyla určena vám;
 • poškozování uživatelů například používáním virů, spywaru či malwaru, trojských koní, časovaných bomb nebo jiného škodlivého kódu nebo pokynů;
 • klamání, obelhávání, podvádění, phishingu nebo ke spáchání krádeže identity či pokusu o ni;
 • zapojování se do nezákonných hazardních her nebo k jejich propagaci;
 • degradaci, zastrašování, podněcování násilí nebo podpoře škodlivého jednání proti jednotlivci či skupině na základě věku, pohlaví, rasy, etnického původu, národnostního původu, vyznání, sexuální orientace, postižení, víry, geografické polohy nebo jiné chráněné kategorie nebo které představuje nenávistný projev,
 • zneužívání či poškozování dětí;
 • prodeji, koupi nebo reklamě nezákonných či kontrolovaných produktů či služeb;
 • nahrávání, stahování, přenášení, zobrazování nebo poskytování přístupu k obsahu, který obsahuje grafické zobrazení sexuality nebo násilí;
 • shromažďování nebo sběr osobně identifikovatelných údajů bez souladu. To zahrnuje například názvy účtů a e-mailové adresy;
 • zapojení se do jakékoli činnosti, která by ovlivňovala či narušovala služby nebo produkty společnosti Mozilla (nebo servery a sítě spojené se službami společnosti Mozilla);
 • porušování autorských práv, ochranných známek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví jiných osob;
 • porušování práv na soukromí či publicitu jakékoliv osoby.

Žádné služby společnosti Mozilla nesmíte používat způsobem, který jakkoliv porušuje tyto Zásady přijatelného použití nebo jakékoliv jiné závazné podmínky, včetně případných licencí nebo podmínek poskytování služeb, které se vztahují ke konkrétní službě. Rovněž tak nesmíte prodávat, dále prodávat nebo duplikovat žádné produkty ani služby společnosti Mozilla bez písemného souhlasu společnosti Mozilla.

Toto jsou pouze příklady. Nelze je považovat za vyčerpávající seznam a tento seznam můžeme dle potřeby příležitostně aktualizovat, Společnost Mozilla si vyhrazuje právo odebrat jakýkoli obsah nebo zablokovat jakékoli uživatele, pokud u nich shledá porušení těchto podmínek.

Rovněž si dovolujeme připomenout Pokyny účasti v komunitě společnosti Mozilla, které upravují účast v komunitách společnosti Mozilla.