Podmínky používání

Žádnou ze služeb spolecnosti Mozilla nesmíte využívat k:

 • žádným nezákonným aktivitám ani jinému porušování platných právních předpisů,
 • ohrožování, obtěžování či porušování práva na soukromí druhých osob; zasílání nevyžádaných sdělení; ani zachycování, sledování či upravování komunikace, která nebyla určena vám,
 • porušování Zásad účasti v komunitě společnosti Mozilla (informace naleznete na adrese https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/),
 • poškozování uživatelů například používáním virů, spywaru či malwaru, trojských koní, časovaných bomb nebo jiného škodlivého kódu nebo pokynů,
 • sběru nebo shromažďování osobně identifikovatelných údajů, zejména názvů účtů nebo e-mailových adres,
 • zapojení se do jakékoli činnosti, která by ovlivňovala či narušovala služby nebo produkty společnosti Mozilla (nebo servery a sítě spojené se službami společnosti Mozilla),
 • reprodukci, duplikaci, kopírování, prodeji, obchodování nebo opětovnému prodeji služeb nebo produktů společnosti Mozilla za jakýmkoli účelem,
 • porušování autorských práv, ochranných známek nebo porušování práv k duševnímu vlastnictví jiných osob,
 • nahrávání, stahování, přenosu, zobrazení nebo udělení přístupu k obsahu, jenž:
  • je nezákonný nebo propaguje nezákonné aktivity,
  • je nevhodný, např. obscénní nebo pornografické materiály, grafická zobrazení sexuality či násilí nebo obrázky, které zneužívají či poškozují děti,
  • porušuje něčí práva, včetně práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných vlastnických práv nebo práv na soukromí či publicitu,
  • je klamavý, zavádějící, podvodný nebo je určen k phishingu či provedení jiné krádeže identity,
  • je určen k podpoře hazardních her,
  • se zabývá reklamou či propagací nezákonných či kontrolovaných výrobků nebo služeb,
  • degraduje, zastrašuje, podněcuje násilí nebo podporuje škodlivé jednání proti jednotlivci či skupině na základě věku, pohlaví, rasy, etnického původu, národnostního původu, vyznání, sexuální orientace, postižení, víry, geografické polohy nebo jiné chráněné kategorie nebo představuje nenávistný projev,
  • zavádějícím způsobem uživatele navede k rozhodnutí o nákupu.

Tento seznam je ilustrativní, ne definitivní, a může být aktualizován.

Společnost Mozilla si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah nebo zablokovat jakékoli uživatele, pokud u nich shledá porušení těchto podmínek nebo příslušných podmínek služby.