Podmínky používání

Služby společnosti Mozilla nesmíte používat k:

 • jakýmkoliv nezákonným aktivitám ani jinému porušování platných právních předpisů;
 • výhrůžkám, obtěžování nebo porušování práv na ochranu soukromí dalších osob; zasílání nevyžádaných sdělení; nebo zachycení, sledování či úpravě sdělení, které nejsou určeny pro vás;
 • porušování Zásad účasti v komunitě společnosti Mozilla (informace naleznete na adrese https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/);
 • poškozování uživatelů formou virů, spywaru nebo malwaru, červů, trojských koní, časových bomb nebo jiných škodlivých kódů nebo pokynů;
 • sběru nebo shromažďování osobně identifikovatelných údajů, zejména názvů účtu nebo e-mailových adres;
 • podílu na činnosti, která zasahuje do služeb nebo produktů společnosti Mozilla nebo je poškozuje (stejně jako servery a sítě, které jsou ke službám společnosti Mozilla připojeny);
 • reprodukci, duplikaci, kopírování, prodeji, obchodování nebo opětovnému prodeji služeb nebo produktů společnosti Mozilla za jakýmkoli účelem,
 • porušování autorských práv, ochranné známky nebo porušování práv k duševnímu vlastnictví jiných osob,
 • nahrávání, stahování, přenosu, zobrazení nebo udělení přístupu k obsahu, jenž:
  • je nezákonný nebo propaguje nezákonné aktivity;
  • je nevhodný, např. obscénní nebo pornografické materiály, grafická zobrazení sexuality či násilí nebo obrázky, které zneužívají či poškozují děti;
  • porušuje něčí práva, včetně práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv nebo práv na soukromí či publicitu;
  • je klamný, zavádějící, podvodný nebo je určen k phishingu či provedení jiné krádeže identity;
  • je určen k podpoře hazardních her;
  • se zabývá reklamou či propagací nezákonných či kontrolovaných výrobků nebo služeb;
  • degraduje, zastrašuje, podněcuje násilí nebo podporuje škodlivé jednání proti jednotlivci či skupině na základě věku, pohlaví, rasy, etnického původu, národnostního původu, vyznání, sexuální orientace, postižení, víry, geografické polohy nebo jiné chráněné kategorie nebo představuje nenávistný projev;
  • zavádějícím způsobem uživatele navede k rozhodnutí o nákupu.

Tento seznam je ilustrativní, nikoliv vyčerpávající, a může být aktualizován.

Společnost Mozilla si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah nebo zablokovat jakékoli uživatele, pokud u nich shledá porušení těchto podmínek nebo příslušných podmínek služby.