El Manifest de Mozilla

Aquests són els principis que guien la nostra missió per promoure els estàndards oberts, la innovació i l'oportunitat al Web.

Els nostres 10 Principis

01 Internet és una part integral de la vida moderna; un component clau en l'educació, la comunicació, la col·laboració, els negocis, l'entreteniment i la societat en conjunt.

02 Internet és un recurs públic global que ha de romandre obert i accessible.

Més informació

No cal defensar el Web obert. Cal lluitar contra el Web «no obert».

Johnathan Nightingale, VP Firefox

03 Internet ha d'enriquir la vida de tot ésser humà.

04 La seguretat i la privadesa dels individus a Internet són fonamentals i no es poden tractar com a opcionals.

05 Les persones han de tenir l'habilitat de donar forma a l'Internet i les seves experiències en ell.

06 L'eficàcia d'Internet com a recurs públic depèn de la interoperabilitat (protocols, formats de dades, contingut), la innovació i la participació descentralitzada a escala mundial.

07 El programari lliure i de codi obert promou el desenvolupament d'Internet com a recurs públic.

08 Els processos comunitaris transparents promouen la participació, la responsabilitat i la confiança.

09 La implicació comercial en el desenvolupament d'Internet comporta molts beneficis; l'equilibri entre els guanys comercials i el benefici públic és crític.

10 Magnificar el benefici públic d'Internet és un objectiu important, digne de temps, atenció i compromís.

Expliqueu-ho als vostres amics

Més informació quant a...