El Manifest de Mozilla

Els nostres 10 Principis

01 Internet és una part integral de la vida moderna; un component clau en l'educació, la comunicació, la col·laboració, els negocis, l'entreteniment i la societat en conjunt.

Més informació

02 Internet és un recurs públic global que ha de romandre obert i accessible.

Més informació

03 Internet ha d'enriquir la vida de tot ésser humà.

Més informació

04 La seguretat i la privadesa dels individus a Internet són fonamentals i no es poden tractar com a opcionals.

Més informació

05 Els individus han de tenir la possibilitat de donar forma a Internet, així com a la seva pròpia experiència a la xarxa.

Més informació

06 L'eficàcia d'Internet com a recurs públic depèn de la interoperabilitat (protocols, formats de dades, contingut), la innovació i la participació descentralitzada a escala mundial.

Més informació

07 El programari lliure i de codi obert promou el desenvolupament d'Internet com a recurs públic.

Més informació

08 Els processos comunitaris transparents promouen la participació, la responsabilitat i la confiança.

Més informació

09 La implicació comercial en el desenvolupament d'Internet comporta molts beneficis; l'equilibri entre els guanys comercials i el benefici públic és crític.

Més informació

10 Magnificar el benefici públic d'Internet és un objectiu important, digne de temps, atenció i compromís.

Més informació