Mozilla Manifesto

Ovo su principi koji vode našu misiju da promovira otvorenost, inovacije i mogućnosti na webu.

Naših 10 Načela

01 Internet je integrisani dio modernog života—ključna komponenta u obrazovanju, komunikaciji, kolaboraciji, poslovanju, zabavi i društvu kao cjelini.

02 Internet je globalni javni resurs koji većinom ostaje otvoren i pristupačan.

Saznajte više

Ne trebate napraviti slučaj za otvorenost. Trebate napraviti slučaj za neotvorenosti.

Johnathan Nightingale, VP Firefox

03 Internet mora obogatiti živote individualnih ljudskih bića.

04 Sigurnost i privatnost pojedinaca na internetu su fundamentalni i nesmiju biti tretirani kao opcionalni.

05 Pojedinci moraju imati mogućnost da oblikuju internet i vlastita iskustva na internetu.

06 Djelotvornost interneta kao javnog resursa zavisi od međusaradnje (protokola, formata podataka, sadržaja), inovacije i decentralizovanog učešća širom svijeta.

07 Slobodan softver i softver otvorenog izvora promovišu razvoj interneta kao javnog resursa.

08 Transparentni procesi u zajednici promoviraju sudjelovanje, odgovornost i povjerenje.

09 Poslovno učešće u razvoju interneta donosi mnoge benefite; ravnoteža između komercijalne dobiti i javnog interesa je kritična.

10 Povećanje aspekta javnog interesa interneta je važan cilj, vrijedan vremena, pažnje i posvećenosti.

Recite svojim prijateljima

Saznajte više o…